In memoriam bisschop Dobbelaar C.M. (1942-2008)

7 april 2008

Op zaterdag 5 april 2008 is in Boschkapelle (Zeeuws-Vlaanderen) de herdenkingsdienst gehouden voor de op Goede Vrijdag overleden Mgr. Leo Dobbelaar, apostolisch vicaris van Nekemte in Ethiopië. De plechtige eucharistieviering werd gecelebreerd door de provinciaal van de Lazaristen in Nederland, H. Jaspers.

Enige medebroeders van de overleden bisschop concelebreerden, evenals een jonge Ethiopische priester, werkzaam in de parochie van Edam, en kanselier van het bisdom mgr. H. Lommers als vertegenwoordiger van bisschop Van den Hende.
Diaken W. Tobé en pastoraal werkster Ch. van de Walle assisteerden aan het altaar. Van de Walle heette de gasten welkom in de parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus.
Onder de aanwezigen bevond zich, naast deken P. Verbeek van het dekenaat Zeeland, vicaris-generaal mgr. M. de Groot van het bisdom Haarlem, dat ook na de dood van bisschop Bomers altijd hartelijke betrekkingen heeft onderhouden met de kerk van Nekemte.

Een goede herder
In zijn homilie schetste provinciaal H. Jaspers de overleden bisschop als een herder voor de gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd en als een priester-missionaris die naast het geloof aandacht had voor de materiële belangen in zijn kerkdistrict.
IJverde hij voor een vruchtbare priesteropleiding en bouwde hij kerken, hij bouwde ook bruggen en scholen en stimuleerde gezondheidsprogramma’s, onder andere tegen struma en elefantiasis. Zo was mgr. Dobbelaar, zoals zijn devies luidde, een ware ‘Pastor bonus in populo’, een goede herder onder het volk

Boschkapelle
Bisschop Dobbelaar is opgegroeid in Boschkapelle, waar zijn familie nog woont. De vrijwilligers van de parochie hadden alles goed voorbereid om de gasten te ontvangen. In de kerk hing een portret van mgr. Dobbelaar, met daarbij een bisschopsstaf en de Afrikaanse mijter van mgr. Muskens die op die manier uiting gaf aan zijn verbondenheid met de gestorven bisschop. Vóór het altaar stonden de paaskaars, het doopwater en een Ethiopisch kruis opgesteld.

Bisschopsjubileum
Mgr. Lommers bracht in een kort woord aan het einde van de viering het medeleven over van mgr. J. van den Hende aan de Lazaristen, de familie Dobbelaar en de parochianen met het sterven van de bisschop. Hij memoreerde hoe nog geen jaar geleden, in mei 2007, mgr. Dobbelaar en mgr. Muskens samen hun koperen bisschopsjubileum vierden in de kathedraal van Breda en hoe groot de schok was toen men hoorde van zijn onverwachte overlijden.

Paasmysterie
Ook memoreerde hij het bezoek van Pastoor A. Kamps aan Ethiopië, tijdens diens sabbatverlof in 2006, en het gastvrije onthaal door mgr. Dobbelaar. Deze verklaarde hem toen de vorm van het Ethiopische kruis, dat bollen heeft aan de uiteinden van de kruisbalken.
Eigenlijk zijn het geen bollen, maar eieren, meer in het bijzonder struisvogeleieren. De struisvogel legt haar eieren in het zand, broedt ze niet zelf uit, maar bedekt ze met zand en loopt dan weg, om een eind verderop te gaan neerzitten en te kijken en te wachten, totdat het zand, verwarmd door de zon, de eieren heeft uitgebroed en de kuikens tevoorschijn kruipen.
Door dit natuurgebeuren wordt als het ware de hoop op verrijzenis en eeuwig leven uitgebeeld. Zo ziet de Ethiopische christen kruis en verrijzenis als onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals dat in het paasmysterie van Christus werkelijkheid is geworden.

Begrafenis in Conci
Tot besluit van het samenzijn, na het requiem, was er gelegenheid de familie Dobbelaar te ontmoeten in de dorpszaal en werd er een video getoond van de begrafenis van de bisschop te Conci in Ethiopië. Uit de beelden bleek eens te meer op welk een aanhankelijke manier de gelovigen gehecht waren aan hun ‘vader’ en hoe zij uiting gaven aan hun verdriet om zijn heengaan.

Moge mgr. Dobbelaar zijn in de vrede van de verrezen Heer.

Andere berichten