‘In geloof ja zeggen tegen het ouder worden’ (Week van de sacramenten) – video

28 september 2011

Op dinsdag 27 september stond het sacrament van de ziekenzalving centraal tijdens een bijeenkomst van religieuzen in het kader van de Week van de sacramenten (26 september tot 2 oktober 2011). Religieuzen van ordes en congregaties van het Missiehuis Zuiderhout in Teteringen kwamen in de ochtend bijeen voor een bezinningsbijeenkomst over het verleden, het heden en de toekomst.

De meditatie legde de vraag voor om in geloof ja te zeggen tegen het ouder worden. In de middag ontving een aantal van de religieuzen tijdens een besloten viering het sacrament van de zieken.

Bekijk hier de video.

In de ziekenzalving raakt Christus in kracht van de heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige bijstand. De Heer neemt de zieke als het ware bij de hand en geeft de genade van troost, van vrede en bemoediging. In de ziekenzalving ontvangt een zieke kracht en de moed om zijn of haar ziekte en pijn te verbinden met het lijden van Christus, in het geloof eens te mogen delen in het nieuwe leven van Christus. (Geloofsboekje: Het sacrament van de ziekenzalving)

Week van de sacramenten
Van 26 september tot 2 oktober vindt de ‘Week van de sacramenten’ plaats. Met een serie kleinschalige activiteiten vraagt het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het bisdom organiseert deze week -met op elke dag een activiteit- om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sluiten met eigen activiteiten aan. Voor meer informatie, klik hier

Voor het geloofsboekje over het sacrament van de ziekenzalving en andere geloofsboekjes, klik hier

 

Andere berichten