In 2014 eucharistievieringen op tv vanuit Bergen op Zoom

18 november 2013

Vanaf 1 januari 2014 verzorgt Omroep RKK de uitzendingen van de zondagse eucharistievieringen in het bisdom Breda vanuit de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Bergen op Zoom. Vicaris Paul Verbeek, tegelijkertijd pastoor van de Lieve Vrouweparochie van Bergen op Zoom, zal de vaste celebrant zijn.

Sinds 2010 zendt Omroep RKK op zondag de eucharistievieringen uit vanaf locaties in de verschillende Nederlandse bisdommen. In het bisdom Breda is dit telkens vanuit één vaste kerk. In 2010 en 2011 kwamen de uitzendingen vanuit de H. Quirinuskerk te Halsteren. Pastoor Han Akkermans die daarvoor ook al meewerkte aan de mediavieringen was de celebrant. In 2012 en 2013 kwamen de vieringen vanuit de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda-Oost en was vicaris-pastoor Wiel Wiertz de celebrant.

Met ingang van 2014 komen de vieringen uit Bergen op Zoom en is vicaris-pastoor Paul Verbeek de celebrant.

Groeiende belangstelling
De eucharistievieringen voorzien in een duidelijke behoefte. Gemiddeld kijken er 100.000 mensen naar de eucharistieviering. Dit aantal neemt toe. Onder hen bevinden zich niet alleen ouderen die om gezondheidsredenen niet meer naar de eucharistieviering kunnen, maar ook jongen ouders waarvan er één op de baby moet passen, zieken, gedetineerden en ook mensen die belangstelling hebben voor het katholieke geloof maar voor wie de stap naar de kerk nog net één te veel is. Een geloofsgesprek gaat steeds aan de viering vooraf. In het bisdom Breda stonden deze geloofsgesprekken o.a. in het teken van de sociale leer van de Kerk en de geloofsoverdracht.

Bedreigde toekomst?
In het kader van de bezuinigingen heeft het kabinet Rutte II de intentie de kleine levensbeschouwelijke omroepen per 1 januari 2016 op te heffen. Omroep RKK voert daarom op www.rkk.nl een ledenwerfactie voor behoud van de eucharistievieringen vanuit de KRO. Voor € 10 kan men lid worden van deze omroep en zo invloed uitoefenen op de programmering.

Het huis van de parochie
Rob Stuart, de vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Lieve Vrouweparochie van Bergen op Zoom, licht toe dat het verzoek voor de mediavieringen vanuit Bergen op Zoom van de bisschop kwam. Tijdens de kennismaking van de bisschop met de parochie werd het idee geboren, aldus Stuart. De Lourdeskerk zal in de toekomst een bijzondere plaats innemen binnen het Bergse katholieke leven. “In de loop van 2014 sluiten er twee parochiekerken in Bergen op Zoom,” aldus Stuart. “We beschikken dan nog over twee kerkgebouwen: de Gertrudiskerk aan de Grote Markt en deze. De Gertrusidkerk zal vooral functioneren als stadskerk. Er zijn eucharistievieringen en er vinden ook vieringen plaats die vooral met de stad te maken hebben. De Onze Lieve Vrouwekerk zal het huis van de parochie zijn. In de vieringen willen we de volledige rijkdom van het Bergse parochieleven laten zien. We denken erover na hoe we dit gaan doen,” aldus de vice-voorzitter.

De OLV Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Foto van de diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje 5 oktober 2013. (Foto: J. Wouters)

De kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes
De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes ligt in het zuidwestelijk deel van Bergen op Zoom. De Bergenaren noemen dit stadsdeel het Fort. De naam van de wijk roept herinneringen op aan de tijd dat Bergen op Zoom een vestingstad was. Een keten van forten moest het militaire terrein “Kijk in de Pot” beschermen. Bergen op Zoom speelde tot diep in de negentiende eeuw een belangrijke rol in de landsverdediging. In het begin van de twintigste eeuw deed zich de noodzaak van een nieuwe parochie in dit stadsdeel voor. In 1917 werd de parochie opgericht. Na een aantal jaren in een hulpkerk de eucharistie gevierd te hebben betrok de parochie in 1928 het huidige gebouw, ontworpen door Jos Cuypers, de zoon van Pierre Cuypers. De kerk bood plaats aan 1000 bezoekers. Het is een ruime kerk waarin mensen van alle kanten zicht hebben op het priesterkoor. Rond de parochiekerk leeft een vitale kerkgemeenschap met o.a. een bloeiend jongerenpastoraat

 

Andere berichten