Impulsmiddag vormsel: Jongeren van nu inspireren met geloof voorop

11 juli 2017

Ongeveer twintig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten verruilden op dinsdagmiddag 20 juni 2017 de hitte van de dag voor de koelte van de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding te Hoeven. Het Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda organiseerde een studiemiddag over de voorbereiding op het vormsel.

Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten luisterden naar inleidingen van diaken Egbert Bornhijm en Liesbeth Stalmeier. Diaken Bornhijm werkt als stafmedewerker van het vicariaat Middelburg en communicatieregisseur van het Sint Franciscuscentrum. Liesbeth Stalmeier werkt als bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs van het bisdom Rotterdam. Stalmeier is de auteur van verschillende vormsel- en eerste communieprojecten.

Het geloof voorstellen
Het vormsel voltooit de christelijke initiatie. Jongeren ontvangen het vormsel meestal wanneer zij de stap maken van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. De vormselcatechisten merken dat het merendeel van de vormelingen nauwelijks kerkelijk gesocialiseerd is. De kennis van geloofsinhoud en geloofsleven is gering. We kunnen het geloof niet veronderstellen maar moeten het geloof, om het met de Franse bisschoppen te zeggen, voorstellen. Dit paradigma stond centraal in de beide lezingen.

Egbert Bornhijm ging in op de pastorale brief die bisschop Liesen bij gelegenheid van de Veertigdagentijd in 2017 schreef en schetste aan de hand van de ideeën van Stijn van den Bossche de paradigmawisseling die de Kerk doormaakt. Egbert wees de aanwezigen op drie centrale inzichten uit de bisschoppelijke brief:

  • Het geloof behelst een ontmoeting met God. Dit beleeft een gelovige van binnenuit
  • Deze ontmoeting leidt tot geloofsverdieping. Geloof vraagt van elke generatie opnieuw om persoonlijke toe-eigening
  • Geloof vraagt om betrokkenheid op de ander, met name de naaste in nood. Niet mijn behoeften staan centraal maar die van hem of haar

Lees verder op de website van het Sint Franciscuscentrum

Jaarlijks organiseert het Bisdom Breda de vormelingendag Lopend Vuurtje. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten