Impulsdag ‘Van Saulus tot Paulus’

8 september 2008
Op 17 januari 2009 wordt voor de tweede keer de jaarlijks terugkerende Dag van het Jodendom georganiseerd. Om bij de lokale invulling van de Dag van het Jodendom 2009 te helpen, vindt op vrijdag 26 september in Tilburg een impulsdag plaats. Deze impulsdag is een initiatief van de Bisschoppenconferentie en wordt door de Katholieke Raad voor Israël (KRI) en het bisdom Den Bosch uitgevoerd.
 
P. de Maat, diocesaan contactpersoon voor de betrekkingen tussen joden en katholieken en werkzaam in de regio Vlissingen-Middelburg, onderstreept in een brief aan de pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda het belang van de Dag van het Jodendom. Hij beveelt deelname aan de impulsdag van harte aan.
 
“Duidelijk is dat onze aandacht voor de relatie met ‘onze oudste broer’ niet beperkt is tot deze enkele dag,” schrijft hij. “In ons liturgisch pastoraat staan we in elke viering voor de opdracht om de rijkdom van de heilige geschriften van het joodse volk in de christelijke bijbel te verwoorden in gebed en verkondiging.”
 
“De Pauselijke Bijbelcommissie heeft in 2001 een belangrijke beschouwing gepubliceerd, die als achtergrond kan dienen: Het Joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke Bijbel. In feite zegt de Bijbelcommissie dat we geen enkele bijbeltekst nog kunnen lezen zonder daarbij oog te hebben voor het actueel levende joodse volk en zijn zelfverstaan in de viering van zijn feest- en gedenkdagen en bovenal in zijn lezing en interpretatie van de heilige Geschriften en in het praktische leven van alle dag. Kortom: levend vanuit onze zondagse liturgie is elke dag een dag van het Jodendom,” aldus P. de Maat.
 
Meer informatie
Voor de impulsdag op 26 september wordt aansluiting gezocht bij het Paulusjaar. Het thema van de bijeenkomst is Van Saulus tot Paulus. De dag begint om 11:00 uur en duurt tot ongeveer 16:00 uur. Kosten: € 10,00.
Voor opgave en/of informatie:
E r.a.gruijters@rkk.nl.
T 030 2326925
Postbus 13049, 3507 LA Utrecht

 

Andere berichten