Impulsdag 2010 voor de ‘Dag van het Jodendom’

10 september 2010

De Katholieke Raad voor Israël (KRI) organiseert op 14 oktober 2010 in Amsterdam een impulsdag voor de ‘Dag van het Jodendom’. Op 17 januari 2011 wordt binnen de Rooms-katholieke Kerk van Nederland voor de vierde achtereenvolgende keer de Dag van het Jodendom gevierd.

De jaarlijks terugkerende ‘Dag voor het Jodendom’ is door de Nederlandse bisschoppen in 2008 ingesteld. Met de instelling van de Dag van het Jodendom willen zij in Nederland gestalte geven aan de positieve visie op het jodendom die met het Tweede Vaticaans Concilie binnen de Kerk is ontwikkeld.

De impulsdag van de Katholieke Raad voor Israël op 14 oktober 2010 vindt in Amsterdam plaats en begint om 13.30 uur. Het thema is Feesten en gedenken in tijd en ruimte. Prof. dr. P. Post van de faculteit van de Geesteswetenschappen van de UVT verzorgt een inleiding over het begrip ruimte in de christelijke liturgie. Na een rondleiding door het gebouw krijgen de deelnemers in diverse workshops suggesties om met de Dag van het Jodendom aan de slag te gaan. Rond 16.15 uur sluit de middag.

Het bisdom van Breda besteedt rond 17 januari 2011 extra aandacht aan de Dag van het Jodendom. Vorig jaar organiseerde het bisdom bezoeken aan de synagoges in Middelburg, Bergen op Zoom en Breda. Klik hier voor het bericht van 20 januari 2010.

Voor het volledige programma van de impulsdag van de KRI zie de uitnodigingsbrief, klik hier

Zie ook www.dagvanhetjodendom.nl en de informatie over de impulsdag, klik hier

 

 

Andere berichten