“Impuls geven aan het katholiek onderwijs”

14 september 2019

In de week van 30 september 2019 tot en met 4 oktober 2019 vindt de jaarlijkse Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Vanuit is het Bisdom Breda is bisschoppelijk gedelegeerde, Stan van Ommen hierbij betrokken.

Handvatten voor katholieke identiteit
“De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) organiseerde de week voor het eerst in 2014” licht Stan van Ommen toe. “Ik ben er nu voor de derde keer bij betrokken. De NKSR wil met deze week een impuls geven aan het katholiek onderwijs. Door middel van lesbrieven, presentaties en ander materiaal reikt de raad handvatten aan om aan de katholieke identiteit van een school vorm te geven.”

“De afgelopen twee jaar viel de week van het katholiek onderwijs in de Adventstijd. De NKSR werkte toen nauw samen met de Bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar staat de persoon van Franciscus van Assisi centraal. We organiseren de week dan ook net voor zijn gedachtenis die op 4 oktober gevierd wordt. Er zijn lesbrieven voor het primair en secundair onderwijs geschreven. Scholen kunnen deze downloaden van de site van de NKSR. Het materiaal voor middelbare scholen gaat in op de ethische aspecten van de encycliek Laudato si.”

Bijeenkomst op Bovendonk
Op 25 september 2019 organiseert het Bisdom Breda onder de vlag van het Sint Franciscuscentrum een kleine bijeenkomst bij Centrum Bovendonk in Hoeven. Verschillende mensen uit het onderwijsveld worden hiervoor uitgenodigd. Op deze middag introduceert Liesbeth Stalmeier, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het Bisdom Rotterdam zowel de lesbrief voor de Week van het Katholieke Onderwijs als de week zelf. Angelique Steysel van de Bisschoppelijke Vastenactie zal vertellen over het materiaal dat de Vastenactie ontwikkeld heeft.

Tijdens de bijeenkomst op Bovendonk wordt ook Rosalina Boer-Wirken, de nieuwe projectmedewerker voor het primair onderwijs voorgesteld. Op 1 september 2019 is zij gestart. Vanuit het bisdom legt zij contacten met basisscholen. Van Ommen gaat kort in op de achtergronden van dit project: “Bij een aantal basisscholen leeft de behoefte om meer dan nu vorm te geven aan hun katholieke identiteit. In concreto is dat niet altijd eenvoudig. Een groot deel van de leerkrachten en leerlingen heeft geen katholieke achtergrond meer. Het bisdom wil hen hierbij helpen.”

Burgerschapsvorming en katholiek onderwijs
Op landelijk niveau organiseert de NKSR op 18 september 2019 een studiemiddag over burgerschapsvorming. “Dit is een belangrijk onderwerp in het onderwijs,” vertelt Stan van Ommen. “Bisschop Hendriks, de bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zal een inleiding verzorgen. Collega´s uit het primair en secundair onderwijs laten zien hoe burgerschapsvorming in de praktijk gestalte krijgt.” De middag vindt plaats in het Sint Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch en is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met burgerschapsvorming en katholiek onderwijs. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.

Lees verder:

Fragment uit het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs: “Laudato Si’, het goede leven delen en beschermen”

Andere berichten