‘Ik wil voor Hem gaan’: Stan van Ommen

23 november 2010

Stan van Ommen (20 jaar) is zeer geraakt door het diocesane thema van de wereldjongerendagen (wjd) te Madrid. Hij zet zich dan ook van harte in om deze dagen voor ons bisdom tot een succes te maken en is zeker aanwezig bij de jongerenviering in de basiliek van Oudenbosch. Deze viering begint op 28 november om 15.00 uur.

Stan studeert theologie aan de Faculteit van de Katholieke Theologie te Tilburg. Hij is priesterstudent van het bisdom Breda. Hij is al lang kerkelijk actief. “Toen ik 10 jaar was begon ik als misdienaar in de parochie te Hoeven,” vertelt hij. “Later, toen ik op de middelbare school zat, werd ik lid van de kostersgroep. Aanvankelijk deed ik eenvoudige werkzaamheden zoals het aansteken van de kaarsen. Geleidelijk aan verdiepte mijn betrokkenheid zich. Ik werd ook lector in de parochie.”

Engagement en enthousiasme
“Pastoor Verbeek ontdekte mijn engagement en nodigde mij uit voor een Taizégroep in Oudenbosch. Hij vond het goed voor mij dat ik ook andere gelovige jongeren leerde kennen. Via deze groep ben ik tweemaal in Taizé geweest.” Stan zoekt naar woorden om zijn ervaringen daar weer te geven. “Daar heb ik de heilige Geest leren kennen. Ik weet dat dit voor buitenstaanders wat cryptisch klinkt, maar ik heb Hem daar wel gevoeld. De mensen daar hebben een grote openheid voor elkaar. Ze zijn volkomen eerlijk. Het heeft mij overrompeld, dat je samen enthousiast kunt zijn over een passage in de heilige Schrift.”

Wjd
De wereldjongerendagen heeft Stan nog niet meegemaakt. “Ik heb er wel veel over gehoord, ook via medestudenten. Tijdens de voorbereiding op Sydney heb ik ook auto’s gewassen, maar ik was er verder niet bij betrokken.” Nu is dit wel het geval. “Ik ben lid van de liturgiegroep. Ik zorg voor de boekjes en probeer mee te denken in de voorbereiding.”

Stan hoopt op de wjd bevestigd te worden in zijn geloof. “Ik verwacht een grote saamhorigheid tussen gelovige jongeren. Naar verwachting zijn er meer dan twee miljoen die hetzelfde geloof belijden. Dat zijn we in ons land niet gewend. We zijn immers met een relatief kleine groep. Ik hoop ook de jongeren van ons eigen bisdom beter te leren kennen. Daar zitten prachtige mensen bij.”

‘Vriendschap’
“Het diocesane thema vind ik ijzersterk,” zegt Stan desgevraagd. “Het zet je aan het denken. Wat betekent vriendschap voor mij? Waarin herken ik dat iemand een vriend is. Wie is Jezus voor mij? Is hij de grote Heer, is Hij mijn Broeder of is Hij mijn vriend?”

Stan maakt een duidelijk onderscheid tussen broederschap en vriendschap. “Het is betekenisvol dat Jezus onze Broeder is. Maar, en dat bedoel ik niet negatief, broers en zussen worden je gegeven. Je hebt deze gewoon. Je kiest zelf je vrienden en je wordt gekozen. Beiden weet je dat het goed zit, dat het klopt. Het aspect van keuze is heel belangrijk.”

‘Je leven geven’
“In vriendschap ligt ook een uitnodiging besloten om de vriendschap te verdiepen, hechter te maken. Dit doe jezelf. In die zin beleef ik Jezus als vriend. Hij wil ook onze vriend zijn. In het Johannesevangelie zegt Hij: ‘Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd’.” (Joh. 15,15)

“Jezus heeft deze vriendschap ook ingevuld. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij vraagt aan ons of we ons leven ook kunnen geven. Nu vat ik dat wat ruimer op, al weet ik dat ook van mij gevraagd kan worden voor Hem te sterven, maar ik wil echt voor Jezus gaan en samen met Hem de dingen realiseren die het leven de moeite waard maken.”

 

Andere berichten