‘Ik hoop dat Nederland deze kerk ook waardeert.’

22 november 2011

Met ingang van het nieuwe jaar zullen de mediavieringen vanuit het bisdom van Breda worden uitgezonden vanuit de H. Michaelkerk te Breda-Oost. De parochie neemt daarmee het stokje over van de Sint Christoffelparochie, die twee jaar lang de uitzending van de vieringen mogelijk maakte in de H. Quirinuskerk te Halsteren.

Boeiende periode
Op 4 december 2011 is de laatste tv-uitzending van de eucharistieviering vanuit Halsteren. Pastoor Han Akkermans is de hoofdcelebrant. Pastoor-deken Wiel Wiertz zal concelebreren om voor de kijkers de overgang te maken naar de H. Michaelkerk. Han Akkermans kijkt terug op een boeiende periode. “Het was niet altijd eenvoudig,” bekent hij. “Het is moeilijk om iedereen enthousiast te maken, maar de vrijwilligers die er echt bij betrokken waren zijn dit wel. We hebben deze geestdrift ook gemerkt bij de vieringen in Lepelstraat en Tholen, twee parochiekernen die naast Halsteren ook bij de H. Christoffelparochie horen.”

Levende liturgie
“Het was veel werk,” zegt hij eerlijk. “Alles moet minutieus worden voorbereid. Je merkt dan de beperking van de tijd. De viering mag echt maar één uur duren. Dit is voldoende, maar dan moet wel alles op elkaar afgestemd zijn.”
Pastoor Akkermans zag de deelname van zijn parochie aan deze vieringen als een vorm van diaconie. “Je verleent een dienst aan mensen die, om wat voor redenen dan ook, aan huis gebonden zijn. Uit hun reacties heb ik gemerkt dat zij deze vieringen op prijs stellen.” Hij noemt ook enkele hoogtepunten. “De viering van de Eerste Heilige Communie in Tholen was erg mooi. Je zag dat een levende liturgie binnen de bestaande kaders mogelijk is.”
Hij prijst de samenwerking met de technische staf van de Omroep RKK. “Geleidelijk aan groeide er een goede verstandhouding. Om 5.30 uur in de ochtend stonden ze al voor de deur om de eucharistieviering voor te bereiden. De onderlinge sfeer was goed. Ze verlangden dan al naar ons Brabantse worstenbrood.”

En nu naar Breda
In Breda is de Omroep RKK van harte welkom. “Het parochiebestuur en de parochianen reageerden zeer positief toen het verzoek kwam,” aldus pastoor-deken Wiel Wiertz. “Het is voor ons een bevestiging dat we met ons kerkgebouw op de goede weg zitten.” In 2007 is de door pastoor Beuken gebouwde Michaëlkerk afgebroken en twee jaar later vervangen door een nieuwe kerk die aan de eisen van de huidige tijd is aangepast.
“Het is voor ons een hele uitdaging,” vindt Wiertz. Hij legt uit wat de mediavieringen in concreto voor de parochie gaan betekenen. “Om 5.30 uur moet er iemand klaarstaan om het gebouw te openen. We moeten zorgen voor een eenvoudige catering. We kijken ook wat er na afloop van de viering mogelijk. We willen het geheel inbedden in een gastvrije kerk.”
De pastoor verwacht een positieve impuls voor de parochie. “Het kerkbezoek is al behoorlijk,” vindt hij “maar een goede uitstraling van deze vieringen is ook stimulerend voor de parochie.”

Een moderne kerk
Hij is ook om een andere reden blij. “Onze kerk is modern. Toch hangt er een gewijde sfeer. Als ik de kerk binnenga word ik stil van binnen. Het is goed dat ook een dergelijk type kerk functioneert in de mediaviering.” Toch had hij ook wel vragen. “De kerk is niet voor dergelijke vieringen gebouwd,” meent hij. “De ruimte achter het altaar is beperkt. We hebben maar 250 zitplaatsen. Je bent bang dat dit op de televisie wat petieterig overkomt. Maar de RKK omroep heeft mij verzekerd dat de kerk goed bruikbaar is.. Het is een moderne rustige kerk en ik hoop dat Nederland deze kerk ook waardeert,” besluit Wiertz
 

Andere berichten