‘Ik hoop dat bij een aantal leerlingen het vonkje overspringt en een aantal meegaat’

31 augustus 2010

Op 12 september 2010 vindt in de Emmaüskerk te Terneuzen de jongerenviering als voorbereiding op de Wereldjongerendagen in Madrid plaats. Het Zeldenrust/Steelantcollege in Terneuzen is nauw betrokken bij deze viering. Dit is niet voor niets. “Het Zeldenrust/Steelantcollege is een samenwerkingsschool tussen protestanten en katholieken en hecht veel waarde aan de relatie met de lokale kerkgemeenschappen,” vertelt Jan-Jaap van Peperstraten, docent filosofie en godsdienst op deze school.

“Deze samenwerking beperkt zich niet tot deze viering. Regelmatig ontmoeten de beleidsmakers van de school en de leraren godsdienst enerzijds en vertegenwoordigers van de lokale kerkgemeenschappen anderzijds elkaar.”

“Daarnaast is er jaarlijks een caritatieve actie. We stellen het doel in overleg met de kerkgemeenschappen vast. In de brugklas krijgen katholieke en protestantse leerlingen afzonderlijk godsdienstles. In de latere leerjaren trekken ze samen op,” zegt Van Peperstraten.

Godsdienst en kerkelijke verankering
“De school kiest ervoor om in elk leerjaar godsdienst te geven, ook in de hoogste klassen. Het vak telt ook mee. De eindexamenleerlingen ontvangen een getuigschrift. Je geeft als school een verkeerd signaal als je dit niet doet. Leerlingen denken dan gemakkelijk dat het vak niet zo belangrijk is. We laten hen zelfstandig opdrachten uitwerken. We staan voor onze identiteit, al moet ik zeggen dat dit niet mogelijk is zonder de kerkelijke verankering van een groot deel van het personeel, ouders en ook leerlingen. Een verrassend groot deel van hen is kerkelijk meelevend. Ze lopen er niet mee te koop. Ik vind dat niet erg. Je relatie met God is toch iets intiems, iets persoonlijks.”

Kwaliteit en identiteit
De school telt ongeveer 1300 leerlingen. Het college groeit zelfs, ondanks de krimp in de regio. Van Peperstraten denkt even na over de verklaring. “We bieden veel keuzevakken, we hebben tweetalig onderwijs. We kregen een goed inspectierapport voor ons VWO. Hierdoor trekken we ook leerlingen van openbare basisscholen. Ouders kiezen voor kwaliteit, eerder dan voor identiteit,” meent hij. “Maar hoe paradoxaal het ook klinkt, door onze kwaliteit kunnen we meer doen met onze identiteit.”

De heilige Benedictus
Zo is de wjd-jongerenviering van 12 september ingebed in het geheel van het schoolleven. Dit geldt ook voor de heiligen die centraal staan, de heilige Benedictus en de heilige Scholastica, monastieke broer en zus. “In de vierde klas geef ik kerkgeschiedenis. In deze lessen sta ik ook stil bij de betekenis van het kloosterleven voor de Europese cultuur. Je kunt dan niet om Benedictus en zijn regel heen. Als je over hem vertelt voelen leerlingen aan waarom hij patroon van Europa is. Ik wijs dan ook op onze eigen streekgeschiedenis. De inpoldering van Zeeland is ondenkbaar zonder de middeleeuwse abdijen van Sint Baafs te Gent, Ter Duinen en Ter Doest. Wist je dat de oorspronkelijke naam van Beveland Bavoland is, omdat het door de abdij van Sint Baafs ingepolderd is? Leerlingen vinden het interessant om dit te weten..”

Uitnodigen voor de Wereldjongerendagen
“Ik dring de leerlingen deelname aan de viering niet op. Leerlingen zijn resistent tegen alle pogingen om hen ergens bij in te lijven. Ik wijs op de mogelijkheid en nodig uit.” “Kijk,” verklaart hij, “Ondanks de verklaring in nauwe verbondenheid met Kerk en bisdom te werken en ik in al mijn vezels verbonden ben met de Katholieke Kerk, ben ik geen kerkelijk functionaris. Ik maak dan ook geen reclame voor de Wereldjongerendagen, maar wijs leerlingen uit de hoogste klassen er wel op. Ik hoop dat bij een aantal leerlingen het vonkje overspringt en een aantal meegaan. Ik wil als begeleider meereizen. Ook hier geldt dat je een raar signaal uitzendt als je leerlingen wel uitdaagt naar Madrid te gaan maar je zelf niets doet. De weken zijn in mijn agenda geblokt. Ik moet in mijn benadering ook rekening houden met andersdenkende leerlingen. Dit vereist een fijnzinnige balans tussen mijn verantwoordelijkheid naar leerlingen, ouders, school en de Kerk.”

Jan-Jaap van Peperstraten (32 jaar) geeft sinds een jaar filosofie en godsdienst op het Zeldenrust/Steelantcollege in Terneuzen. Van Peperstraten studeerde filosofie aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Daarna promoveerde hij aan de University of Paisley (nu de universiteit van West-Schotland) op een proefschrift over de samenhang tussen literatuuronderwijs en morele vorming.


 

Andere berichten