‘Ik beleef Jezus Christus als een vriend’: Nancy van der Zande

26 oktober 2010

Op 31 oktober vindt de maandelijkse wjd-jongerenviering plaats in Bergen op Zoom. Een van de betrokken katholieke jongeren in Bergen op Zoom is Nancy van der Zande. Ze spreekt graag en enthousiast over haar geloof. De wereld van het geloof was voor haar een ontdekking. “Ik ben pas in 2008 gedoopt,” vertelt ze.

‘Mijn weg naar het geloof’
“Ik was altijd wel bezig met vragen over God en het leven na de dood maar mijn echte weg naar het geloof is begonnen op de Hogeschool Zeeland. Ik studeerde daar Economie, Management en Recht. Sjors, met wie ik later zou trouwen, was aangesloten bij een gebedsgroep van een evangelische gemeenschap. Hij sprak daar altijd vurig over. Via hem kwam ik daar ook terecht. Ik voelde dat God daar aanwezig was. Ik ging mee naar hun vieringen en mijn geloof groeide.”

Katholieke Kerk
“Door een aantal ervaringen kwam ik erachter dat dit niet mijn weg was. Samen met Sjors bezocht ik met Kerstmis en Pasen wel de Katholieke Kerk. Ik voelde me daar wel thuis. Ik besloot de Alpha-cursus te gaan volgen. Na twee keer deze cursus meegemaakt te hebben, hoorde ik van de pastoor dat er tijdens de Veertigdagentijd de mogelijkheid bestond zich voor te bereiden op de doop. Onder leiding van de pastoraal werker heb ik deze doopvoorbereiding gedaan. Tijdens de Veertigdagentijd heb ik alle vieringen meegemaakt en ben vervolgens gedoopt.” In hetzelfde jaar is ze getrouwd met Sjors.

Tienergroepen Bergen op Zoom
Nancy is met haar geloof aan de slag gegaan. Ze begeleidt tienergroepen in Bergen op Zoom en is werkzaam voor Jong Katholiek, de jongerenafdeling van het secretariaat van de kerkprovincie (SRKK) in Utrecht. “In Bergen op Zoom kennen we twee tienergroepen,”verduidelijkt ze. “De ene is bestemd voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar oud, de andere voor oudere jongeren. Beide groepen komen om de zes weken bij elkaar. Ze hebben beide een eigen programma.”

Inhoud en gezelligheid
“Bij de jonge tieners ligt de nadruk op het leren. We gebruiken de katholieke versie van het catechese-programma Rock Solid, ontwikkeld binnen Youth for Christ. Voor de oudste groep hebben we geen vast programma. We proberen gezelligheid en inhoud te combineren. Om hen te binden organiseren we regelmatig weekends. Eind november gaat de groep naar San Egidio in Antwerpen. We hebben contact met deze beweging, maar tegelijkertijd is er ook gelegenheid om met elkaar te shoppen en uit te gaan. In januari is er een verrassingsweekend. Tijdens deze weekenden gaat het niet zozeer om het leren maar om het leven. We zoeken antwoord op de vraag wie God voor ons is.”

Vrienden van Christus
En wie is God voor Nancy? “Ik beleef Jezus Christus als een vriend. Daarom vind ik het thema van het bisdom gaaf. Ik wil naar de Wereldjongerendagen om te beleven dat ook anderen vriend van Christus zijn en wij in Hem vrienden zijn. Daarom vind ik de site van het bisdom zo leuk.” En of ze andere jongeren meekrijgt? “Dat weet ik niet,” bekent ze eerlijk. “Voor veel jongeren zijn de Wereldjongerendagen nog ver weg maar als het even kan, gaan wij zeker mee.”

Op 31 oktober is de jongerenviering in de dagkerk van de St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Ze begint om 15.00 uur.

 

Andere berichten