‘Iedereen kan deelnemers werven’. Werven en inschrijven wjd-deelnemers

8 februari 2011

Op zondag 13 februari vindt op het bisdomkantoor in Breda een ontmoeting plaats voor begeleiders van de wereldjongerendagen. Er zijn twee soorten begeleiders: praktische begeleiders en pastorale begeleiders. De praktische begeleiders zijn vooral jongeren zelf, die al eerder een wjd meemaakten. Pastorale begeleiders zijn werkzaam in het pastoraat in het bisdom.

Snel inschrijven
Het aantal begeleiders dat nodig is, is afhankelijk van het aantal deelnemers. Jongeren kunnen zich sinds 1 februari aanmelden voor de wjd via www.groepsreisopmaat.nl/wjd2011. Jongeren moeten zich in verband met de voorbereiding vóór 1 april inschrijven.

Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal: “De komende twee maanden staan dus uitdrukkelijk in het teken van het inschrijven.” De regeling voor een tegemoetkoming in de kosten, waarbij de eerste 50 jongeren die zich aanmelden geen € 800 betalen, maar € 675, wil een snelle inschrijving stimuleren. De regeling werd op 1 februari bekend gemaakt.

‘Eerste fase’
“Pastorale beroepskrachten ontvangen er via het jongerenpastoraat nog persoonlijk een e-mail over,” aldus Van Roosendaal, die aangeeft dat hiermee de eerste fase van de voorbereidingen is afgerond. “In de parochies vond de eerste serie wjd-jongerenvieringen plaats met de bisschop en met telkens een nagesprek, waaraan ook de pastorale beroepskrachten meewerkten. Het wjd-team bracht bezoeken aan scholen, waarbij de vriendschapsbandjes van www.wydfriends.nl werden uitgedeeld, en de eerste YouTube video’s werden gemaakt.”

(Wjd 2008 in Sydney. Foto: R. Mangold)

Jongeren in beeld: parochies en scholen
“In 2011 komen we ook steeds praktischer op stoom richting de wjd,” vertelt Van Roosendaal, “Jongeren worden gevraagd zich in te schrijven, ze zullen fondswerving gaan doen voor de reis, kunnen wjd-kaarsen gaan verkopen. Pastorale beroepskrachten in de parochies en docenten op scholen worden heel concreet gevraagd om naar aanleiding van de kortingsregeling de wjd nogmaals onder de aandacht te brengen bij jongeren die zij in beeld hebben.”

Parochies en bisdom
Via de wjd hoopt het bisdom van Breda het jongerenpastoraat in de parochies en diocesaan verder te ontwikkelen. Daarom worden ook in 2011 op weg naar de wjd jongerenvieringen in parochies georganiseerd. Op enkele momenten worden de vieringen verbonden aan voorbereidingsmomenten vanwege de wjd-reis.

Iedereen kan deelnemers werven
Pastorale beroepskrachten en docenten op scholen worden met name uitgenodigd om de wjd onder de aandacht te brengen bij jongeren. Maar iedereen kan deelnemers werven voor de wjd door de folder door te sturen, de website van Pelikaan Reizen bekend te maken bij jongeren, jongeren te wijzen op de wjd-vieringen en de video’s op YouTube.

 • Download de wjd-folder, klik hier
 • Aanmelden voor de wjd-reis, klik hier
 • Video’s op YouTube: wjd-jongerenviering, klik hier
 • Meer informatie? Mail naar wjd@bisdombreda.nl

Wjd-jongerenvieringen met bisschop Van den Hende, telkens op zondagmiddag 15.00 uur:

 • 23 januari 2011 in Bergen op Zoom (geweest)
 • 20 februari 2011 in Terneuzen
 • 17 april 2011 in Breda
  Palmzondag: dit is ook een verplichte ontmoetings- en voorbereidingsdag voor wjd-deelnemers
 • 29 mei 2011 in Goes
 • 19 juni 2011 in Breda
   Deze viering is in het wjd-voorbereidingsweekend, dit is verplicht voor alle deelnemers en van vrijdagavond 17 tot en met zondag 19 juni
 • 17 juli 2011 (locatie volgt)

(Wjd 2008 in Sydney. Foto: R. Mangold)

Andere berichten