‘Huwelijkszondag’ op 18 oktober

9 september 2015

Op zondag 18 oktober organiseert het Sint Franciscuscentrum een huwelijkszondag in de kathedraal van Breda. De huwelijkszondag wordt georganiseerd tijdens de Gezinssynode in Rome. Deze wordt gehouden van 4 tot en met 25 oktober en heeft als thema: ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’.

Brechje Loenen, projectmedewerker gezinspastoraat van het bisdom van Breda, coördineert de dag. “Er zijn veel vragen en zorgen over de pastorale zorg voor degenen die de pijn hebben van een mislukt huwelijk. We hopen en bidden dat de synode hier wijze handreikingen voor gaat geven. Tegelijkertijd voelen we als Kerk de verantwoordelijkheid om degenen die gehuwd zijn handreikingen te geven om hun huwelijk te versterken en bekrachtigen. Juist omdat het niet evident is dat een huwelijk ook een succes wordt. Met deze huwelijkszondag willen we hen een mooie dag met elkaar laten beleven. Een bijzonder element is de mogelijkheid om de trouwbelofte te hernieuwen.”

Pastoors en teamleiders en leden van de pastorale teams ontvingen een aankondiging van de dag en een folder als uitnodiging voor echtparen.

De flyers kunnen extra worden besteld bij het bisdom via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten