Hulp & Recht verstuurt brief aan melders misbruik

8 april 2010

Alle 1300 mensen die zich sinds begin maart hebben gemeld bij Hulp & Recht met klachten over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk, ontvangen voor het weekeinde een brief. Dit heeft Hulp & Recht bekendgemaakt.

Hulp & Recht reikt mensen die zich hebben gemeld drie mogelijkheden aan, die kunnen helpen om opheldering, erkenning, verontschuldigingen en/of hulpverlening tot stand te brengen.

1. De onderzoekscommissie
Oud-minister Deetman bereidt op verzoek van de bisschoppen en de oversten van religieuzen in Nederland een extern onderzoek voor. Mensen die zich bij Hulp & Recht hebben gemeld, en die willen bijdragen aan het onderzoek van de heer Deetman ontvangen in de brief informatie over hoe ze hun melding kunnen doorgeven ten behoeve van dit onderzoek. Een melding doorgeven kan via E onderzoekrk@gmail.com.

2. Klacht bij Hulp & Recht
Bij Hulp & Recht kunnen melders een klacht indienen tegen iemand of – indien deze persoon overleden is – tegen diens kerkelijk verantwoordelijke. Hulp & Recht is een, binnen de Kerk onafhankelijk opererende, klachtinstantie van de Nederlandse bisschoppen en de Nederlandse religieuzen. Een klacht indienen kan via E beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl

3. De orde/congregatie en/of het bisdom
Mensen die een melding hebben gedaan, die gehoord willen worden en begrip en erkenning voor het gebeurde willen vinden, kunnen in contact komen met de orde, de congregatie of het bisdom waar het misbruik destijds plaatsvond. Bij de ordes/congregaties en bij de bisdommen zijn personen aangewezen die mensen met zorg zullen ontvangen en verder helpen. Voor contact met religieuze ordes en congregaties (paters, fraters, zusters) heeft de KNR het mailadres E misbruikmelding@knr.nl. Voor contact met diverse bisdommen kan men schrijven naar E contactenbisdommen@hulpenrecht.nl.

Voor de brief van Hulp & Recht, klik hier
Zie ook www.hulpenrecht.nl

Andere berichten