Huis van God: kerkwijding Michaelkerk Breda

5 november 2009

Op zondag 29 november wijdt bisschop Van den Hende de nieuwe Michaelkerk aan het Hooghout in Breda. De kerkwijding is het hoogtepunt van een hele week met activiteiten in en rond de kerk. Vanaf de kerkwijding zal de parochie Breda-Oost zich Michaelparochie noemen.

De parochie van Breda-Oost besloot zes jaar geleden een nieuwe kerk te bouwen. Het resultaat van een zorgvuldig traject is een nieuwe, moderne katholieke kerk, die een maatschappelijke functie in de wijk wil hebben en gebouwd is in een complex met woningen en de wijkbibliotheek.

Feestweek met inhoud
Het feestprogramma voor de week die voorafgaat aan de wijding start op zaterdag 21 november om 19.00 uur met een tocht met kaarslicht van de protestantse Markuskerk, waar de parochie te mocht kerken gedurende de bouw van de nieuwe kerk, naar de nieuwe Michaelkerk.

Er is onder meer een middag voor senioren (dinsdag 24 november) en een middag voor kinderen van de basisschool (woensdag 25 november). En op donderdagavond 26 november zal architect Paul Goltstein vertellen over de ontwikkeling van de nieuwe kerk. Van 21 november tot 29 november is er elke dag iets te doen.

De Michaelkerk eerder dit jaar.

Inleiding bisschop Van den Hende
In de week zijn twee activiteiten uitgewerkt samen met het bisdom. Op maandagavond 23 november vindt vanaf 20.00 uur de jaarlijkse dekenaatsbijeenkomst voor parochies en pastorale beroepskrachten. Vanwege de kerkwijding en het bisdomproject ‘Het kerkgebouw: huis van God’, dat de aandacht vestigt op het kerkgebouw als sacrale ruimte, zal bisschop Van den Hende een inleiding verzorgen op deze avond.

Bijeenkomst voor lectoren
Ook hebben de pastorale dienstverlening van het bisdom en de parochie samen een bijeenkomst voorbereid voor lectoren. Deze vindt plaats op donderdag 26 november om 13.30 uur onder leiding van Andries Govaart en met medewerking van Myriam de Jong-Smits, medewerkster voor liturgie van het bisdom van Breda. Meer over de bijeenkomst voor lectoren. Klik hier

Kerkwijding
Bij de wijding van de kerk komen de bisschop, assistenten en gelovigen bijeen bij de ingang van de kerk. Degenen die aan de bouw hebben meegewerkt dragen het gebouw aan de bisschop over. Vervolgens zegent de bisschop water en besprenkelt daarmee de muren van de kerk, het altaar en het kerkvolk. Het kerkvolk vormt immers een geestelijke tempel.

Dan begint de woorddienst. In de viering wordt de litanie van de heiligen gezongen. De eucharistie wordt gevierd, de zelfgave van Jezus, in vereniging met hen die zelf hun leven voor het geloof gegeven hebben.

De bisschop spreekt tijdens de plechtigheid een apart wijdingsgebed uit, waarin de bedoeling wordt uitgedrukt om de kerk voor altijd aan de Heer toe te wijden. De bisschop zalft de muren en het altaar van de kerk met chrisma. Hij bewierookt het altaar, de muren van de kerk en het gelovige volk. Het altaar wordt verlicht, waarbij het licht verwijst naar Jezus die het licht is. De liturgische handelingen verwijzen naar een blijvend gebruik van de kerk als huis van God.

Meer informatie
De uitnodiging voor de dekenaatsbijeenkomst is eind oktober verstuurd aan besturen van parochies en IPV’s, en aan pastorale beroepskrachten in dekenaat De Baronie. Voor meer informatie: dekenaat De Baronie, E dek.baronie@bisdombreda.nl, T 0161 232870.

Meer over de bijeenkomst voor lectoren. Klik hier

Meer informatie over de feestweek rond de Michaelkerk: I www.parochiebredaoost.nl.

Andere berichten