‘Huis van God’ enthousiast ontvangen in Goes

9 september 2009

De zeven parochies van de regio De Bevelanden zijn positief over de campagne ‘Het kerkgebouw: Huis van God’. Men gebruikt het materiaal op de open monumentendag en ook daarbuiten vindt het materiaal zijn weg.

Voorbereiding op sacramenten
“Toen de magazines, de geloofsboekjes en de kleurplaten arriveerden, heb ik deze meteen onder de aandacht van de pastorale beroepskrachten, de sectie liturgie in onze parochie, de kosters en de kerkopenstellers in onze parochie gebracht,” vertelt Marijke Tibbe-Martens van het parochiesecretariaat in Goes.
Marijke Tibbe-Martens is zelf betrokken bij de doopvoorbereiding. “In gesprekken met de doopouders gebruik ik de geloofsboekjes. Ze zijn heel concreet. De boekjes gaan over liturgische voorwerpen als de doopvont en het wijwater, kaarsen en het tabernakel.”
“De doopouders reageren enthousiast op het materiaal. Soms gebeurt het dat er oudere kinderen gedoopt worden. Zij krijgen de kleurplaten. We gebruiken deze ook bij de voorbereiding op de eerste heilige communie en het vormsel. Voor kinderen rond de twaalf jaar is de toelichting bij de kleurplaat zeer leerzaam,” aldus Marijke Tibbe.

Open monumentendag
In de verschillende kerken van de regio zijn op open monumentendag inhoudelijke tentoonstellingen. Op iedere tentoonstelling staat één sacrament centraal. De kerken zijn zaterdag en zondag geopend van 13.00 u. tot 17.00 u.

Een overzicht van de tentoonstellingen:

Ovezande: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart – doopsel
Kwadendamme: H. Bonifacius – eucharistie
Zierikzee: H. Willibrordus – eucharistie
’s-Heerenhoek: H. Willibrordus – biecht
Heinkenszand: H. Blasius – vormsel
Hansweert: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen – huwelijk
Lewedorp: H. Eligius – ziekenzalving
Goes: H. Maria Magdalena – priesterschap

 

 

 

Andere berichten