Huis van God: bijeenkomst voor lectoren

5 november 2009

De pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda en de parochie Breda-Oost samen een bijeenkomst voorbereid voor lectoren in de week voorafgaand aan de kerkwijding van de Michaelkerk (Hooghuit, Breda).

De bijeenkomst voor lectoren vindt plaats op donderdag 26 november om 13.30 uur onder leiding van Andries Govaart en met medewerking van Myriam de Jong-Smits, medewerkster voor liturgie van het bisdom van Breda.

Diaken Vincent de Haas van de parochie beveelt de bijeenkomst enthousiast aan: “Dit is een goede gelegenheid voor lectoren om zich weer eens te verdiepen in de belangrijke taak die zij hebben in de liturgie. Lectoren hebben een actieve rol in de liturgie.”

In de bijeenkomst voor lectoren staat daarom zowel het lezen als het bidden centraal. Andries Govaart zal een inleiding houden, waarna er twee werkwinkels zijn over het bidden en over het lezen. Eén werkwinkel wordt verzorgd door Andries Govaart en één werkwinkel wordt verzorgd door Myriam de Jong-Smits, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda.

Aanmelden
De uitnodiging aan de lectoren voor de bijeenkomst wordt verstuurd via een mailing naar pastorale beroepskrachten. Lectoren kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst via het bisdom bij Addy Kanters, akanters@bisdombreda.nl, T 076 5223444

Voor meer informatie: diakenvdehaas@parochiebredaoost.nl; telefoon 06 238 63 698.

Voor informatie over de feestweek rond de Michaelkerk: parochie Breda-Oost I www.parochiebredaoost.nl.

Andere berichten