Hoop voor moeder en kind: Adventsactie

27 november 2018

Op zondag 2 december 2018 begint de Advent, de tijd dat de Kerk leeft in de verwachting van de komst van haar Heer, Jezus Christus.. Tijdens deze periode spannen parochies en parochiekernen zich in voor de Adventsactie.

“De Bisschoppelijke Adventsactie draagt een ander karakter dan haar evenknie, de Vastenactie,” vertelt Ben Hartmann, de diocesane missiesecretaris desgevraagd. “De Advent is een periode van verwachting. Gods Zoon komt als een kind naar ons toe. Hierdoor zien we in ieder kind de liefde van God weerspiegeld. Deze overtuiging vormt de leidraad voor de projecten van de Advensactie. De zorg voor kinderen en hun omgeving staat centraal.”

In samenwerking met lokale organisaties stelt de Adventsactie in 2018 met het motto ‘Hoop voor moeder en kind’ vier projecten centraal:

  • Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen in Burkina Faso. Veel vrouwen in Burkina Faso (het vroegere Opper-Volta) zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal. De zusters van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder bieden in de stad Bobo-Dioulasso hulp aan de allerarmste vrouwen. De congregatie leidt een opvanghuis, een kinderopvang, een kleuterschool en een opleidingscentrum.
  • Opzetten van een systeem van geboorteregistratie in Malawi. Malawi behoort tot de allerarmste landen van de wereld. Volgens de statistieken wordt maar 5% van de inwoners van Malawi bij de geboorte geregistreerd. Zonder registratie heeft een kind geen rechten en geen toegang tot het onderwijs en de gezondheidszorg. De gemeenschap Sant’Egidio zet in samenwerking met de overheid een systeem op waardoor mensen zich eenvoudiger kunnen laten registreren.
  • Netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in de Democratische Republiek Congo. De Adventsactie voert dit project uit in samenwerking met de Stichting Redemptio van de redemptoristen. Deze stichting heeft in enkele parochies een opleidingstraject opgezet om het toekomstperspectief van jonge meisjes en vrouwen te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Dit moet de vrouwen in staat stellen te voorzien in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen.
  • Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen. In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing. In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin.

Reïntegratie en rehabilitatie van straatkinderen in Kigali. (Foto: Adventsactie)

 

Andere berichten