Historische studie over congregatie ‘Alles voor Allen’

15 november 2007

Trees Sponselee-de Meester overhandigde woensdag 14 november in de kapel van het moederhuis Mater Dei aan de mgr. Hopmansstraat te Breda haar boek over de Congregatie ‘Alles voor Allen’ aan zuster Felix van der Borgt, de algemeen overste van deze congregatie. De congregatie is altijd van speciale betekenis geweest in het bisdom Breda.

Betekenis voor bisdom
De zusters hadden de leiding over verschillende ziekenhuizen, bejaardenhuizen in het bisdom zoals bijvoorbeeld het Ignatiusziekenhuis in Breda, het psychiatrisch ziekenhuis Sint Antonius te Leur en Huize Lucia te Princenhage.
Zusters van deze congregatie waren en zijn werkzaam in de huishouding van de bisschop. Ze droegen van 1922 tot aan de opheffing in 1967 de zorg voor de priesterstudenten op het grootseminarie Bovendonk en werkten tot 1969 op het kleinseminarie Ypelaar. Verschillende bisschoppen zoals bisschop Ernst, namen na hun aftreden, hun intrek in huizen van de congregatie.

Leven voor anderen
De kerkhistorica Trees Sponselee heeft bewondering gekregen voor de zusters. “Alles hebben ze opgegeven. Hun hele leven heeft in het teken gestaan van anderen,” zegt ze in een interview in BN/De Stem. Ze beperkt zich in het boek tot de periode 1947-2007. Ze beschrijft de ontwikkelingen binnen de congregatie, de afbouw van de werkzaamheden en de doorwerking van het Tweede Vaticaans Concilie. Haar betoog is gelardeerd met verschillende interviews met leden van de congregatie.

Tijd van afbouw
“Wij beseffen terdege dat onze bloeitijd voorbij is en de tijd is aangebroken van loslaten en afsluiten,” schrijft zr. Felix in haar voorwoord. De zusters willen hun levenswerk verantwoord achterlaten, onder andere via deze geschiedschrijving waarin de laatste zestig jaar uitvoerig gedocumenteerd zijn. De congregatie telt momenteel 113 leden en volgt de franciscaanse leefregel.

Trees Sponselee-de Meester, "Alles voor Allen”: geschiedenis van de zusters Franciscanessen van Breda 1947-2007. Nijmegen, Valkhof Pers, 2007. ISBN 978.90.5625.266.3. Prijs € 20,–.

Andere berichten