Hij vergeet ons nooit (dag 7 bisdombedevaart)

25 oktober 2014

Als je van deze bedevaart ëén ding moet onthouden is het deze zin: Hij vergeet ons nooit. Dat zei bisschop Liesen op het einde van zijn homilie op de zevende dag van de bisdombedevaart.

Dat is God wil ons laten weten, dat Hij ons nooit vergeet. De bisschop sprak de hoop uit dat deze zin in ons hart mag zinken, daar wortel mag schieten en vrucht mag dragen. Het besef dat God ons nooit vergeet, doet ook een beroep op ons om elkaar niet te vergeten, om elkaar in het oog te houden om de nood die er is te lenigen.

Bisschop Liesen riep de pelgrims in herinnering dat er gedurende de week dat de bisdombedevaart door Polen trok er op diverse plaatsen in het bisdom vluchtelingen zijn aangekomen. De bisschop riep de bedevaartgangers op hun broeders in nood niet te vergeten en hun nood te lenigen. Dat God ons nooit vergeet betekent ook dat wij uitgedaagd worden over de drempel van onszelf heen te gaan naar de ander toe.

De eucharistieviering vond later dan gepland plaats. Hierdoor begon deze viering tegelijkertijd met het gebed voor de intenties die de afgelopen week door de pelgrims werden aangedragen en die in het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid te Krakau aan de priesters van het heilgdom werden gegeven. De bisschop verzekerde de pelgrims dat er voor de intenties van het bisdom Breda gebeden werd.

De eerste terrugreisdag verliep voorspoedig. Alle bussen kwamen rond 20.00 uur in Friedrichroda aan. Door omstandigheden vond de viering plaats in de kloosterkerk van het cisterciënzerinnenklooster St. Marienstern in de omgeving van Bautzen. Het klooster is in 1248 gesticht door de familie van de heer van het nabijgelegen Kamenz. De zestien zusters leiden een leven van gebed en zetten zich ook heel concreet in voor mensen met een verstandelijke beperking.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten