“Hij leert ons barmhartig te zijn”: Bisschop onthult beeld barmhartige Samaritaan

23 april 2017

In Hulst onthult bisschop Liesen op zondag 23 april een beeld van de barmhartige Samaritaan. Pastoor-vicaris Wiel Wiertz heet iedereen welkom die op deze dag naar de Basiliek van de H. Willibrordus is gekomen voor het gebedsmoment, de onthulling van het beeld en de inzegening ervan door de bisschop. Het beeld van de barmhartige Samaritaan is een herinnering van het Bisdom Breda aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De basiliek in Hulst is een van de plekken in het bisdom waar dit bijzondere jaar vorm kreeg.

Op 23 april is het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Tijdens het gebedsmoment waarmee de bijeenkomst opent, wordt de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden. Deze wordt afgewisseld met het zingen van de hymne van het Heilig Jaar, Misericordes sicut Pater. “Bidden wij tot God om meer geloof in zijn liefde. Dat wij Hem en onze naaste mogen liefhebben als onszelf,” zingen de aanwezigen. “Hij leerde ons barmhartig te zijn. Dat wij Hem mogen dienen en onze naaste.” En even later: “Genade en vreugde voor wie liefheeft en vergeeft.”

Het beeld is geplaatst in de tuin naast de basiliek van Hulst. (Foto: Ramon Mangold)

Cecile van Tiggelen spreekt een kort woord voorafgaand aan de onthulling en inzegening van het beeld. In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid was zij vanuit de werkgroep, die hiervoor in Hulst was opgericht, intensief betrokken bij de activiteiten. Ze vertelt hoe de basiliek meer dan 5.000 bezoekers telde in het Heilig Jaar. “In werkelijkheid zijn het er nog meer geweest en zijn er vele rondleidingen gegeven, waarbij we de werken van barmhartigheid hebben gepresenteerd. We zijn als parochie vereerd dat we dit beeld mogen ontvangen,” vertelt ze, “en dat de bisschop dit vandaag op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid onthult en inzegent.”

Voordat de bisschop het beeld onthult en zegent, spreekt hij enkele woorden. De Kerk heeft altijd beelden gebruikt om het geloof uit te drukken en te verdiepen. De bisschop spreekt over het kruisbeeld dat ons herinnert aan de barmhartige liefde van God, die in Christus tot het uiterste is gegaan. Het beeld van de barmhartige Samaritaan op zijn beurt mag ons herinneren aan de woorden van Jezus: “Ga dan en doet gij evenzo” (Lucas 10, 37).

(Foto: Ramon Mangold)

Na de plechtige inzegening vertelt vicaris Paul Verbeek: “Het was in oktober 2016 tijdens een vergadering van de Priesterraad dat de bisschop vroeg naar een manier om het Heilig Jaar door te laten werken. Daaruit ontstond het idee om een kunstwerk te laten maken.” In december werd het voorontwerp van Jan Tolboom gekozen. Toen al was duidelijk dat het bisdom het beeld vandaag wilde presenteren. Paul Verbeek: “We zijn dankbaar dat we op deze dag rond onze bisschop op deze wijze een blijvend monument hebben als herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.”

Vicaris Verbeek overhandigt de bisschop daarop het eerste miniatuurbeeldje, dat in een beperkte oplage is gemaakt van het grote beeld. Hij verwijst daarbij naar de pastorale brief die Mgr. Liesen schreef bij zijn eerste lustrum als bisschop van Breda, en waarin de parabel van de barmhartige Samaritaan wordt uitgediept.

(Foto: Ramon Mangold)

Een kort gebedsmoment bij Maria sluit de bijeenkomst af. Zo wordt stilgestaan bij de nieuwe kroontjes die Rinus Bouwmeester maakte voor het beeld. Rinus Bouwmeester is geen onbekende in het bisdom. Hij is smid van beroep. In verschillende kerken van het bisdom zijn werken van hem te zien zoals de reliekhouders van de heilige pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom en de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Hij ontwierp en maakte ook de plaquettes van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid die aan de heilige deuren van de basilieken en de kathedraal bevestigd zijn.

Katholiekleven.nl was bij de plechtigheid en maakt een filmpje. Dit wordt in de loop van de week geplaats op katholiekleven.nl en op de bisdomwebsite.

Lees ook de eerdere berichten:

(Foto’s: Ramon Mangold)

Andere berichten