Hierover gaat de Vastenactie 2019: water

21 november 2018

Tijdens de Vastenactie van 2019 draait de hele campagne om water. Dat bleek op zaterdag 17 november tijdens de regionale startdag van de Vastenactie in de Broekhovense kerk te Tilburg. Deze werd gehouden voor de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch samen. De regiocoördinatoren van de Vastenactie Petra Janssen en Guus Prevoo presenteerden het thema en het materiaal. Embregt Wever, de missiesecretaris van het bisdom ‘s-Hertogenbosch, verzorgde een workshop rond de betekenis van water in de Bijbel.

Waterprojecten zijn belangrijk
Dit jaar ondersteunt de Vastenactie waterprojecten in Nicaragua, Niger, Sierra leone, Congo en Flores. Elk project belicht een ander aspect van de waterproblematiek. Steeds staat het bevorderen van de zelfredzaamheid voorop. Vrouwen en kinderen ontvangen trainingen over hygiëne. Petra Janssen en Guus Prevoo maakten op indringende wijze het belang van een goede watervoorziening duidelijk. Niet voor niets luidt het motto van de Vastenactie: Water verandert alles. “De toegang tot schoon water is een mensenrecht,” stelde Petra Janssen duidelijk. “Ongeveer 844 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon water. 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen om schoon water te bereiken. 80% van de ziektes wordt veroorzaakt door verontreinigd water. In de landen onder de Sahara besteden mensen jaarlijks 40 miljard dagen aan het halen van water. Dat is evenveel als het arbeidsquotum van de Franse beroepsbevolking.”

“Vrouwen en meisjes spelen een belangrijke rol in het waterbeheer,” aldus Petra Janssen. “Het loont te investeren in een goede watervoorziening. Vrouwen krijgen dan de tijd om naar school te gaan en arbeid te verrichten die ten goede komt aan het gezinsinkomen. Door schoon water verbetert de gezondheid van de bevolking. Het ziekteverzuim neemt af. Dit heeft een gunstige impact op de lokale economie.”

Lespakketten, sponsorloop, hongerdoek
Guus Prevoo presenteerde het materiaal. Er is ook gedacht aan het onderwijs. Er bestaan speciale lespakketten voor basisscholen en er is zelfs een sponsorlooppakket. Fijnzinnig bracht Prevoo de aanwezigen in herinnering dat de sponsorloop een uitvinding van de Vastenactie is. Van 11 tot en met 13 april 2019 organiseert de Vastenactie een pelgrimstocht in de omgeving van Weesp met als thema ‘Wandelen over water’. “Het gaat in de Vastenactie over water. Daarom wandelen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht in de omgeving van Weesp.” De plaatsnaam Weesp is afgeleid van Wesepa dat in het Keltisch water betekent. De naam van de rooms-katholieke parochie van Weesp, Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan. Ze heet ‘Parochie van het Levende Water’.

Guus Prevoo stond kort stil bij de hongerdoek 2019. Het gaat om een hongerdoek van de Duitse kunstenaar Uwe Appold onder de titel: ‘Mens, waar ben je?’ De doek doelt op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft voor zichzelf, zijn naasten en de wereld als geheel.

Water in de Bijbel
Embregt Wever liet zien dat water in de Bijbel een grote rol speelt. Water is van belang voor het voortbestaan van het leven. Anderzijds vormt water ook een bedreiging voor de mens.. Wanneer Jezus aan de rand van het Meer van Galilea spreekt, gaat het om leven en dood. Het element water is tevens de drager van symbolische betekenissen. In het Johannesevangelie ontmoet Jezus Christus de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob. In de dialoog die Hij met haar voert gebruikt Hij het woord water in een zinnebeeldige betekenis. Deze spirituele duiding vinden we ook bij het doopsel. We sterven in de zee om hernieuwd geboren weer op te staan. Vanuit de doop ontvangt de gelovige zijn zending in de wereld. Op deze manier legde Wever alvast een link met het thema van de Wereldmissiemaand in oktober 2019 waarvan het thema luidt: Gedoopt en gezonden.

Paus Franciscus wijst ons in zijn encycliek Laudate si’ op onze zorg voor het gemeenschappelijk huis. Watervervuiling is een zonde. Een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf. De armen zijn het eerste slachtoffer. Wij mogen hen niet in de steek laten, aldus Embregt Wever. Een korte gebedsviering besloot de startdag.

Bekijk de video van Vastenactie.

 

 

Andere berichten