Het woord is beeld geworden: Omer Gielliet

26 juni 2015

In mei verscheen bij drukkerij Durenkamp het boek ‘Omer Gielliet in beeld: priester-kunstenaar’. Mgr. Ernst schreef het voorwoord bij de uitgave.

Omer Gielliet is priester van het bisdom Breda. Hij is in 1925 geboren in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Lange tijd, van 1969 tot 1995, was hij pastoor van de Heilige Barbaraparochie in Breskens. Als priester ontdekte hij zijn talent om houtsculpturen te maken en ontwikkelde hij zich tot beeldhouwer.

Op veel plekken in Nederland en Vlaanderen staan houten beelden die Omer Gielliet gemaakt heeft van hout dat hij aantrof, ook in kerken in het bisdom van Breda. Op Centrum Bovendonk te Hoeven bevindt zich een beeld van bisschop Ernst.

Het boek is samengesteld door kunsthistoricus Ton Bakker. Hij ontdekte de beelden van Omer Gielliet gedurende zwerftochten in Zeeuws-Vlaanderen en raakte hierdoor geboeid. Na een kennismaking met Omer Gielliet zelf, in september 2013, besloot hij een boek aan zijn oeuvre te wijden.

Het boek bevat een bijna volledig overzicht van het werk van Omer Gielliet. Tevens biedt de auteur inzicht in de ontwikkeling van het leven en de spiritualiteit van deze priester-kunstenaar, die het besef van de nabijheid van God verbindt met een maatschappijkritisch engagement ten behoeve van vluchtelingen en het milieu.

Emeritus-bisschop Ernst schrijft in het voorwoord: “Dicht bij de zee wonend en rondkijkend bij grote kanaalwerken in de streek waar hij verbleef, zag hij eeuwenoude houtstronken en ook hier zag hij weer dat het beelden konden worden voor het leven van mensen. Zo ontstond onder zijn hand een altaartafel voor een kerk en een kandelaar die het licht kon dragen van de doop. Ook hier kwamen er taferelen met mensen als gestalten.” Bisschop Ernst toont zich verheugd dat dit boek tot stand is gekomen, waardoor velen de priester-beeldhouwer en zijn werk nader kunnen leren kennen.

Ton Bakker, ‘Omer Gielliet in beeld: priester-kunstenaar’. Aardenburg, drukkerij Durenkamp, 2015. ISBN: 978.94.91528.17.0


 

Andere berichten