‘Het vervullen van een levensroeping’: bezoek bisschop Van den Hende aan basisschool Het Palet

11 oktober 2011

Op donderdag 29 september was bisschop Van den Hende te gast op basisschool Het Palet in Bergen op Zoom om het nieuwe schoolgebouw in te zegenen. De bisschop schreef de directeur van de school, mevrouw E. Geerdink, daarna ter afronding van het bezoek een brief.

Inzegening van de school
Centraal bij de inzegening van de school stond het teken van de duif met de olijftak, ontleend aan het bijbelverhaal van Noach en de ark. De duif is met een groene ruit als achtergrond in ieder klaslokaal te vinden. Voorafgaande aan de zegening werd in de hal aan de kinderen uitgelegd dat niet alleen bij Noach een duif aanwezig was, maar dat ook bij het doopsel van Jezus in de Jordaan een duif neerdaalde. Centraal in de school, naast de deur van de directiekamer, hangt het teken van het kruis van Jezus Christus.

Verschillende religieuze en culturele achtergronden
Bisschop Van den Hende schrijft in zijn brief aan de directeur: “In de ontmoeting met uw schoolgemeenschap, heb ik ondervonden dat uw school werk maakt van de oorspronkelijke katholieke identiteit en dat u van daar uit aansluiting zoekt en vindt bij de leerlingen van uw school die feitelijk verschillende religieuze en culturele achtergronden hebben. Al doende is er daadwerkelijk oog voor de persoon van ieder kind met zijn/haar achtergrond en specifieke context.”

Menselijke waardigheid
In de Bijbel en in de traditie van de Kerk komt naar voren dat iedere menselijke persoon een waardigheid heeft die onvervreemdbaar is: de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Gen. 1, 27). De nota ‘Bezield en zelfbewust’ van de bisschoppen over het katholiek onderwijs (2002) ziet de waardigheid van de menselijke persoon als één van de vier fundamentele waarden van een katholieke school (art. 3.2.2). Onderwijs met specifieke aandacht voor de van God gekregen menselijke waardigheid is direct een grote dienst aan de samenleving, aldus de bisschop.

Een levensroeping
“Het werk en de inzet van u en uw collega’s in de school is mijns inziens werkelijk het vervullen van een levensroeping,” aldus de bisschop aan schooldirecteur Geerdink. De bisschop zegde zijn gebed toe en bedankte de directeur en de school nogmaals voor de ondervonden gastvrije ontvangst “en voor de bijzondere gelegenheid die werd geboden om Gods zegen te vragen over het leven en werken van de gemeenschap van uw school.”

Lees ook BN/De Stem van vrijdag 30 september: ‘Doei, doei, meneer pastoor’.

 

Andere berichten