Het vertrouwde werk in ere houden, maar niet alles bij het oude laten

10 maart 2008

Bisschop Van den Hende opende de diocesane werkochtend voor parochies op 8 maart in Roosendaal met een korte inleiding over de parochie en samenwerking. “Als Kerk van Breda zijn we druk bezig om uitvoering te geven aan het beleid, de weg te gaan van de duizend gezichten van Uw volk,” zei hij, en: “Het lijkt soms een beetje op een bouwput.”

Bouwput
“Een bouwput, die vooral om structuur lijkt te vragen met schaalvergroting, contracten en onderhandelingen. Maar de inzet van de beleidsnota van het bisdom gaat allereerst om het bewaren van het geloof. In dat geloof vindt onze Kerk haar bestaansrecht.”
Daarom is de weg ‘van de duizend gezichten van Gods volk’ een weg van nadenken hoe het verder gaat. “We willen het vertrouwde werk in ere houden, maar we kunnen niet alles bij het oude laten,” aldus de bisschop, die opmerkte dat trots op de eigen lokale geloofsgemeenschap inzet en betrokkenheid stimuleert, maar soms ook een beperking kan zijn om een andere parochie te kunnen waarderen.

De parochie: een sterk merk
Het bewaren en overdragen van het geloof gebeurt al heel lang binnen de context van de structuur van parochies. De bisschop noemde de parochie daarom ‘een sterk merk’. “De naamsbekendheid van de parochie is groot, met een vertrouwde klank voor veel mensen. Menigeen denkt eraan bij gelegenheden van rouw en trouw.”
In zijn inleiding bracht de bisschop daarom ook ter sprake dat parochie zijn een ‘keurmerk’ inhoudt. Het keurmerk heeft alles te maken met het geloofsleven van een concrete parochie of parochiekern, met de mate van vitaliteit in liturgie, catechese, pastoraat, diaconie, bestuur en beheer.


(Foto: J. Wouters)

Identiteit en imago: in geloof verder bouwen
“Parochies zijn gemeenschappen van geloof. We zien op veel plaatsen dat de Kerk teken is van geloof. Parochies zijn een plek van gemeenschapszin en opbouw van de identiteit. We hebben soms het imago dat we met afbouw bezig zijn, maar onze identiteit is juist dat we – in tijden van verandering – geroepen zijn om in geloof verder te bouwen. We hebben de nodige stenen voor onze kerkgebouwen, maar zelf zijn wij de levende stenen van de Kerk” (1 Petr. 2, 4-5).
“En zelfs als het beleid zal zijn gerealiseerd, dan nog hebben we onze eindbestemming niet bereikt. Immers, parochie – van het Griekse ‘par-oikos’ – betekent ‘doorgangshuis’, we zijn als pelgrims onderweg naar de voltooiing die uiteindelijk van Gods kant wordt gegeven, aan het einde van de tijd.”

Mogelijkheden én onmogelijkheden
“We willen nu alles ter plaatse in de parochies eens goed doorlichten. Wat is er aan pastoraat, bestuur, gebouwen, en financieel? Want we leven dan wel van de Geest, maar niet van de lucht. Als we alles ter plaatse goed doorlichten, vraagt dat tijd. Waar liggen onze kansen, en kunnen we onze onmogelijkheden erkennen?”
“We willen niet zondermeer doorschieten naar samenvoeging van parochies. Dat is vandaag niet gelijk aan de orde,” vertelde de bisschop. “Maar,” zo zei hij “het zal wel een keuze worden die we eens moeten gaan maken.”
Eerst is van belang de kracht en mogelijkheden én onmogelijkheden van parochies en parochiekernen goed in kaart te brengen om dat binnen te brengen in het grotere samenwerkingsverband. Bisschop Van den Hende: “Want samenwerking is ook: wat kunnen we als parochiekern bieden aan het grotere geheel?”

Parochiekernen
De bisschop introduceerde de term ‘parochiekern’ voor de lokale gemeenschap van gelovigen. De term geeft het verband aan met de parochie, en ‘kern’ geeft aan dat de lokale gemeenschap niet zomaar opgaat in het grote geheel. “Daarom noemen we een geloofsgemeenschap bij voorkeur ‘parochiekern’.”

“Het is een grote klus die we samen moeten klaren,” concludeerde de bisschop, waarna hij vertrouwvol afrondde: “De Kerk van Christus wordt geleid door de Geest en gedragen door mensen van geloof. We mogen beseffen dat alles wat we ondernemen steeds plaatsvindt in de aanwezigheid van God.”

Inleiding stappenplannen vicaris-generaal
Na de inleiding van bisschop Van den Hende zette vicaris-generaal Schoenmakers de stand van zaken uiteen rond de stappenplannen die regionale projectgroepen maken voor de samenwerkingsverbanden.
Download hier de inleiding van vicaris-generaal Schoenmakers.


A. Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, opent de werkochtend. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten