‘Het vertrouwde vernieuwen’: 300 jaar Bredase bedevaart Kevelaer

8 juli 2019

In 2019 bestaat de Bredase broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer 300 jaar. Dit viert de broederschap tijdens een jubileumjaar. De hoogtepunten van het jaar vormen de plaatsing van het broederschapsbeeld in de devotiekapel in de kathedraal en de jaarlijkse bedevaart op 6 en 7 augustus 2019 naar Kevelaer.

Genadebeeld van Kevelaer

Geschiedenis
Vicaris Wiertz is de voorzitter van de broederschap. Omdat de parochies van Zeeuws-Vlaanderen zich in 1957 bij de Bredase bedevaart aansloten, leidt hij de broederschap. De vicaris vertelt enthousiast over de betekenis van Kevelaer: “De Maria-bedevaart naar Kevelaer is ontstaan in de zeventiende eeuw. Marskramer Hendrik Busman passeerde regelmatig een hagelkruis dat op een kruispunt lag. Wanneer hij er passeerde, bad hij er. Op een gegeven moment, rond kerstmis 1641, hoorde hij een stem die hem opdroeg op deze plaats een kapel te bouwen. Hij kreeg deze opdracht nog twee maal. Intussen vroeg hij zich af hoe hij dit aan zijn vrouw zou vertellen. Zij ontving een nachtelijk visioen over het genadebeeld. In Kevelaer moest een kopergravure van Onze Lieve Vrouw, troosteres der bedroefden vereerd worden. Soldaten hadden dit prentje van het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg meegebracht. Dit genadebeeld dagtekent uit 1624,” aldus Wiertz.

“Al snel vonden er genezingen plaats. Kevelaer werd heel populair in de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Het was toen niet mogelijk het katholieke geloof in het openbaar te belijden. Kevelaer echter lag net buiten de Republiek. Daar traden de katholieken met processies naar buiten en beleefden een rijke liturgie. Overal in het land richtten katholieke broederschappen op. In Breda gebeurde dat in 1719.”

Broederschapsbeeld
“We hebben het jubileumjaar op zondag 2 juni 2019 geopend met de plaatsing en inzegening van ons broederschapsbeeld in de H. Antoniuskathedraal van Breda. Het staat nu permanent in de kathedraal. Het is voor ons een beeld met een grote emotionele waarde. Het opmerkelijke is dat het steeds mee naar Kevelaer reist en een plaats heeft in de vieringen die we daar met elkaar houden.”

In het jubileumjaar vindt deze bedevaart plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 augustus. “We hopen dit jaar met 300 pelgrims te gaan,” zegt vicaris Wiertz. “Dit is een mooi aantal in ons jubileumjaar. We hopen dat dit lukt.”

Vernieuwingen
Vicaris Wiertz wijst op een aantal vernieuwingen die zijn doorgevoerd. “Dit jaar is een nieuw enthousiast bestuur aangetreden.” Wiertz is de voorzitter en daarnaast maken Hanneke Oomen als secretaris, Lars Kok als penningmeester en diaken Anton Janssen deel uit van het nieuwe bestuur. Diaken Janssen is verantwoordelijk voor de publiciteit. Het bestuur streeft naar vernieuwing met een verankering in het verleden. Op initiatief van hen is een nieuw logo ontworpen. Een nieuwe website is in ontwikkeling. Daarnaast hebben we systematisch de parochies in ons verzorgingsgebied bezocht. Daar vertelden we over de bedevaart. Persoonlijke contacten zijn immers van belang.”

Programma van de bedevaart
De bedevaart heeft dit jaar ook een aangepaste opbouw. “Op 6 augustus arriveren we in de middag in Kevelaer,” vervolgt vicaris Wiertz. “De pastoor van Kevelaer heet ons welkom. Er zal een boeteviering met biechtgelegenheid zijn. Na de avondmaaltijd is er een eucharistieviering en trekken we daarna in processie naar de genadekapel. Daar bidden we een avondgebed. De tweede dag staan we uitdrukkelijk bij ons jubileum. We hopen dan op de aanwezigheid van veel pastorale beroepskrachten uit het bisdom. In alle vroegte bidden we de kruisweg. Om 11.15 uur is er een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de broederschap. Een vijftal blazers ondersteunt de viering met muziek. Na de viering volgt een feestelijk samenzijn met een receptie. Dit duurt tot ongeveer 15.00 uur wanneer wij huiswaarts keren.”

“Er is voldoende vitaliteit om de komende jaren door te gaan”

“We proberen te vernieuwen met behoud van het vertrouwde”
Vicaris Wiertz hecht veel waarde aan deze bedevaarten. “Veel mensen gaan al jaren mee. Je merkt de hechte band onder elkaar. Er komen mooie ontmoetingen tot stand.” Pastoor Wiert is er dan ook van overtuigd dat de bedevaart in de toekomst door zal gaan. “Het is gelukt om het bestuur te vernieuwen. Bovendien zie je verjonging van de pelgrims. Er is voldoende vitaliteit om de komende jaren door te gaan. We gaan nu jaarlijks met vier bussen. Eén bus komt uit Zeeuws-Vlaanderen en drie uit Breda. We proberen te vernieuwen met behoud van het vertrouwde.”

Banden tussen Kevelaer en Bisdom Breda
De Bredase broederschap is niet de enige organisatie die bedevaarten naar Kevelaer houdt. De Roosendaalse broederschap organiseert pelgrimstochten vanaf 1904. Dit jaar is de Roosendaalse bedevaart op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus. De Bergse bedevaart trekt op 19 en 20 augustus 2019. De broederschap van Bergen op Zoom organiseert de bedevaart voor Bergen op Zoom en de Zeeuwse parochies ten noorden van de Westerschelde. Zij trekt dit jaar voor de 272ste keer.

(Foto: Wikipedia)

Andere berichten