Het religieuze leven is een gave: dag voor en van religieuzen

29 mei 2015

De bibliotheek van Centrum Bovendonk in Hoeven stond op vrijdag 22 mei 2015 vol met stoelen om ongeveer 130 religieuzen uit het bisdom Breda te ontvangen. Bisschop Liesen nodigde de religieuzen uit het bisdom en allen die zich met hen verbonden weten uit voor een diocesane dag in het kader van het Jaar van het Religieuze leven dat door paus Franciscus is uitgeroepen.

Uitwisseling en getuigenis
Het werd een dag van uitwisseling, getuigenis, bemoediging en hoop. Helaas moest bisschop Liesen door omstandigheden verstek laten gaan. Rector Schnell en Vicaris Verbeek vervingen hem. Rector Schnell wees in zijn welkomstwoord op de religieuze oorsprong van Bovendonk, dat oorspronkelijk een uithof was van de cisterciënzerabdij Sint Bernardus te Hemiksem. Vicaris Verbeek overwoog Psalm 122, een van de bedevaartpsalmen. Hij stond nadrukkelijk stil bij de betekenis van bedevaarten en riep de aanwezigen in herinnering dat het Jaar van het Gebed begonnen was met de bedevaart naar Polen. Bedevaartgangers verlaten het leven van alledag en gaan samen op weg naar het onbekende. De ervaring leert dat mensen die aanvankelijk alleen op pad gaan, aansluiting zoeken bij anderen. Je kunt het niet alleen. Bedevaartgangers zoeken vrede, vrede met zichzelf en vrede met God. Als dat gebeurt, straalt dit uit naar anderen. Er ontstaan netwerken van bedevaartgangers. Mensen veranderen door een bedevaart.

Franciscus en Antonius
Diaken Peter Vermaat liet zien hoe Fernando Martins de Bulhões door zijn ontmoeting met Franciscus van Assisi omgevormd werd en als Antonius van Padua bekend is geworden. Vier religieuzen keken met dankbaarheid terug op hun leven en werk. In het middagdeel keken de religieuzen naar het heden en de toekomst van het kloosterleven. Emeritus vicaris-generaal Vincent Schoenmakers ging in op de rol die religieuzen momenteel in het bisdom van Breda spelen. Hij belichtte vooral de zichtbare kant van dit leven. Broeder Bram Hommel van de broeders van Huijbergen, de norbertines zr. Maria Magdalena, de trappist broeder Daniël Hombergen en pater Schakenraad scj getuigden over de binnenkant van dit leven.

"Het religieuze leven is een gave." Zusters Norbertinessen uit Oosterhout. Zij organiseerden met de andere religieuzen van de heilige Driehoek in Oosterhout van 13-14 mei voor Hemelvaart een Kloosternacht. (Foto: R. Mangold)

Geloften die je helpen om te groeien
Broeder Bram vertelde over zijn ervaringen met jonge religieuzen in Indonesië. “Ik heb jonge mensen mogen begeleiden die overtuigend gelukkig waren in het beleven van hun religieus ideaal, en dat heeft mijn persoonlijke beleving mede beïnvloed. Voor mij geven onze drie geloften richting aan een alternatieve weg om uit te groeien tot een gave en mooie mens: iemand die vrij staat ten opzichte van het verlangen naar bezit en macht, iemand die gelijkwaardig en dienstbaar is aan anderen, iemand die wil zoeken naar Gods bedoelingen met ons leven en onze wereld. Deze geloften kunnen een mens, van welke tijd of cultuur dan ook helpen om het beste in zichzelf te ontplooien, om zijn plaats te weten in het geheel van de samenleving / kosmos en van daaruit zijn aandeel te leveren. Je zou kunnen zeggen dat het religieus leven te menselijk is om te verdwijnen. Waar mensen zijn, zullen er steeds ook mensen te vinden zijn die zich willen ontplooien in deze alternatieve richting,” gaf hij aan.

Het religieuze leven is een gave
Na deze getuigenissen bogen de religieuzen zich over richtvragen die paus Franciscus aan alle religieuzen gesteld heeft bij gelegenheid van het Jaar van de Religieuzen. In de afsluitende eucharistieviering was rector Schnell de hoofdcelebrant. In zijn preek gebruikte hij de woorden van de bisschop, dat ook in de Kerk van vandaag God mensen zoekt die zijn roep op bijzondere wijze willen beantwoorden en hun leven geheel en al ten dienste willen stellen van Hem. Het religieuze leven is een gave voor de mensheid.

 

 

Andere berichten