‘Het principe van compassie’

9 december 2009

Op vrijdag 8 januari om 14.00 uur neemt Birgit Verstappen na 22 jaar werkzaam te zijn geweest voor het bisdom van Breda afscheid met een klein symposium in het Breda’s Museum (Parade 12/14, Chassépark te Breda). Het symposium heeft als titel: Het principe van compassie.

Charter of Compassion
Op de uitnodiging staat een kort citaat uit het ‘Charter of Compassion’ dat in 2009 werd geschreven. Birgit Verstappen “Dit is een uniek wereldwijd initiatief om de wereld humaner en vreedzamer te maken. Over het charter wordt gesproken met talloze regeringsleiders vanuit het vertrouwen in de kracht van compassie.”

Sprekers
De twee sprekers op het symposium zijn bisschop Ernst en professor Ton Lathouwers, emeritus-hoogleraar Slavistieke en zenleraar. Bisschop Ernst zal spreken over het thema mededogen als kern van het christelijk geloof. Emeritus-professor Lathouwers zal spreken over mededogen vanuit boeddhistisch perspectief.

Birgit Verstappen: “Beiden zijn integere leiders binnen hun eigen gemeenschap. Mildheid en de compassie zijn twee woorden waarmee ik beiden zou kunnen typeren. Bisschop Ernst heeft mij vol vertrouwen de ruimte gegeven in mijn functie als stafmedewerker. Ik heb dankzij hem vele mensen ontmoet en heel veel kunnen leren. Zenleraar Ton Lathouwers is een inspirerend spreker en mens. Ik neem graag deel aan de retraites die hij organiseert. Hij zoekt de verbinding met andere religies en levensbeschouwingen. Zijn lijfspreuk ‘samutpada’ betekent: alleen samen komen we eruit.”

Compassie
Een Bijbelverhaal dat het thema van het symposium goed uitdrukt is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Birgit Verstappen: “Compassie betekent dat je je laat raken. Zoals de Leviet en de priester zich bijvoorbeeld niet lieten raken en de barmhartige Sameritaan wél. Hij werd, zo staat er letterlijk, ‘tot in zijn ingewanden beroerd’ toen hij de gewonde langs de weg zag liggen. Dat is blijven bij wat er is en er niet met een boog omheen lopen. Durf jij je te laten raken tot in je ingewanden?”

Drijfveer
“Compassie en mededogen dat is waar het al om draait. Het is mijn drijfveer in mijn leven en werk. En dat mededogen houdt niet halt bij mensen. Dat is oneindig en grenzeloos. God heeft al wat bestaat lief, anders zou het simpelweg niet bestaan, zo lezen we in het boek Wijsheid,” aldus Verstappen.

Birgit Verstappen zal zich gaan toeleggen op het verder ontwikkelen van haar eigen bedrijf ‘Broze, spiritualiteit in bedrijf’. Ze was werkzaam voor het bisdom van Breda sinds 1 september 1987 en heeft met name gewerkt op het gebied van volwassenencatechese, kerkopbouw en teambegeleiding.

Andere berichten