‘Het kerkgebouw helpt’

15 september 2009

Op zondag 13 september, in het weekend van Open monumentendag, celebreerde bisschop Van den Hende de eucharistie in de kloosterkapel St. Catharina van de zusters Franciscanessen van de congregatie ‘Toevlucht in lijden’ te Bergen op Zoom. In een zijbeuk van de kapel was een kleine expositie ingericht met ondermeer een aantal klassieke paramenten.

Homilie
In de preek besteedde de bisschop aandacht aan het kerkgebouw als Huis van God, namelijk dat in het kerkgebouw Christus zelf aanwezig is in Woord en Sacrament. In het evangelie van deze zondag (Mc. 8, 27-35) stelt Jezus aan zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Deze vraagt geldt ook de gelovigen anno 2009.

De bisschop maakte duidelijk dat het kerkgebouw de gelovige helpt en toerust om tot een gelovig antwoord te komen.

Bisschop Van den Hende: “Centraal in de kerk staan de lezenaar met het Woord van de Heer waarin de verrezen Heer tot ons spreekt, en het altaar – de hoeksteen – alwaar de eucharistie wordt gevierd met Christus zelf als de Gastheer en ons voedsel. Trouw zijn aan de verrezen Heer gaat doorgaans met vallen en opstaan.”

De bisschop wees op de talrijke glas-in-lood-ramen, waarin heiligen te zien zijn, “mensen zoals wij, die hun leven in woord en daad hebben toevertrouwd aan Christus.”

Kloosterkapel St. Catharina
De kapel St. Catharina te Bergen op Zoom maakt deel uit van het zorgcentrum aan het St. Catharinaplein en ligt verscholen achter de voorgevel van het zorgcentrum. De neogotische kapel werd ontworpen door de architect C.P. van Genk en in 1895 in gebruik genomen. Inmiddels heeft de kapel de status van rijksmonument en is een typisch voorbeeld van een gestichtskapel.

De kapel kent talrijke kleurrijke glas-in-lood ramen, ondermeer van St. Franciscus en St. Antonius. Zeer opvallend zijn ook de goed bewaarde driedimensionale (gepolygromeerde) kruiswegstaties in de zijmuren van de kapel. Nog steeds is de kapel, onderdeel van het zorgcentrum, in goede handen van de zusters Franciscanessen.

In de eucharistieviering met de bisschop op zondag 13 september werd een bijzondere collecte gehouden voor het herstel van de klokkenstoel in de kleine toren. Nog meer acties zullen nodig zijn om de monumentale kapel in goede staat als godshuis te behouden.

Het kerkgebouw: Huis van God
Bij wijze van stimulans voor het geloofsgesprek rond het kerkgebouw heeft het bisdom van Breda diverse activiteiten en publicaties uitgewerkt. Voor meer informatie over ‘Het kerkgebouw: Huis van God’ klik hier.

Andere berichten