Het Jozefjaar in de Norbertusparochie

13 september 2021

Op 8 december 2020 riep paus Franciscus het jaar 2021 uit tot het jaar van Sint Jozef. Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot patroon van de universele Kerk. De afkondiging van een bijzonder Jozefjaar was de directe aanleiding voor de Sint-Norbertusparochie om hier gedurende heel 2021 extra aandacht aan te geven: een van haar drie parochiekerken heeft immers Sint Jozef als patroon.

Hoe pak je dat aan, een heel jaar toewijden aan de heilige Jozef?
“Begin 2021 is een werkgroep van parochianen van start gegaan met het bedenken van een feestprogramma,” vertelt Petra Mergaerts, pastoraal werkster. Leidraad voor het feestprogramma vormde de apostolische brief Patris Corde (Met een Vaderhart), waarin paus Franciscus op een verrassende wijze stilstaat bij zeven bijzondere aspecten van Sint Jozef. “Verrassend,” aldus Mergaerts, “want aan Sint Jozef wordt doorgaans weinig tot geen aandacht geschonken. Hij hangt er maar wat bij; we weten niet zo goed raad met hem omdat hij niet de biologische vader van Jezus is en we weinig over hem terugvinden in de evangelies. Paus Franciscus laat ons met nieuwe ogen naar Sint Jozef kijken en leert ons hem veel meer te waarderen.”

Elke maand een nieuw gebedsprentje
“Op 19 maart, het hoogfeest van Sint Jozef, hebben we in de Sint Norbertusparochie de aftrap van ons Jozefprogramma gegeven met een feestelijke viering. Deze had als thema: ‘Jozef, een vader in de schaduw’. Vanaf die datum zorg ik elke maand voor een nieuw gebedsprentje, met op de voorkant een bijzondere afbeelding van Sint Jozef en op de achterkant een zelf geschreven gebed. Bij deze gebeden inspireer ik mij telkens op een van de zeven aspecten van Sint Jozef én op zijn patronaten. Als patroon van de zalige dood heb ik een bijzonder kaarsje laten maken: ‘Sint Jozef, patroon van de stervenden, bid voor ons’. Deze kan meegenomen en gebrand worden voor wie stervende zijn. Zo kan met weinig woorden, met een warm lichtje om bijstand worden gevraagd. Gebedskaartjes en kaarsje zijn in alle drie de parochiekerken te vinden. In al onze parochiekerken zetten we overigens heel 2021 een beeld van Sint Jozef extra in de bloemen.”

Ook in het najaar vinden verschillende activiteiten plaats in het kader van de heilige Jozef. Een overzicht:

Jozeftentoonstelling
Op 10 oktober opent de Sint-Norbertusparochie een heuse Jozeftentoonstelling in de Sint Josephkerk aan de Sint Josephstraat 4 te Roosendaal. In die tentoonstelling zullen op allerlei wijzen de zeven aspecten van Sint Jozef en zijn patronaten worden belicht: via devotionalia, vaandels, stola, beelden, afbeeldingen, actualiserende fotocollages, getuigenissen, quotes uit bijbelteksten en pauselijke brieven, legendes, een podcast, een kort filmpje. Tot 8 december 2021 zal deze tentoonstelling elke zaterdag en zondag van 13.30-16.00 uur geopend zijn; op andere momenten alleen op afspraak via jozefjaar@sint-norbertusparochie.nl of tel. 0165-53 46 67 (vanaf 6 september doordeweeks tussen 9.00-11.30 uur en 14.00-16.00 uur). De tentoonstelling is vrij toegankelijk, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen; een vrije gift is van harte welkom.

Films over het vaderschap
Tijdens deze periode zal werkgroep Spirit in Roosendaal twee films aanbieden waarin vaderschap op indrukwekkende wijze in beeld wordt gebracht: op 15 oktober La vita è bella (Roberto Benigni, Italië, 1997) en op 5 november Like father like son (Hirokazu Koreeda, Japan, 2013). Beide films worden telkens ’s middags vertoond tussen 14.00 en 17.30 uur (inclusief pauze en nagesprek onder leiding van drs. Marjeet Verbeek) in het pastoraal centrum aan de Sint Josephstraat 2.

Mini-symposium
Op 26 november zal van 14.00 tot 17.00 uur het mini-symposium ‘Met een vaderhart. Sint Jozef in Roosendaal’ plaatsvinden. Pastoor Marc Lindeijer SJ zal een inleiding verzorgen over Sint Jozef als ‘heilige om de hoek’. Daarbij zal hij ingaan op de betekenis van heiligheid voor vandaag. Pastoraal werkster Petra Mergaerts zal over haar ontdekkingsreis naar Sint Jozef vertellen aan de hand van zijn portretten in de kunst. Stadshistoricus Joss Hopstaken zal vooral stilstaan bij de plaats die Sint Jozef met name in het verleden heeft gehad in de Roosendaalse samenleving. Marjeet Verbeek van Spirit in Roosendaal presenteert het mini-symposium. Musicus Martyn Smits zal het programma op verrassende wijze doorweven met liturgische muziek en liederen gewijd aan Sint Jozef. Het volledige programma zal binnenkort op de parochiewebsite terug te vinden zijn.

Feestelijke afsluiting
Het Jozefjaar wordt op 8 december om 19.00 uur feestelijk afgesloten met een gebedsviering die langs de verschillende staties in de tentoonstelling trekt. Mergaerts: “Niet alleen parochianen, ook mensen van buiten de Sint Norbertusparochie, zijn van harte welkom om de Jozeftentoonstelling te bezoeken en deel te nemen aan de twee filmmiddagen, het mini-symposium en de afsluitende gebedsviering. Tot ziens?”

Praktisch:

  • Aanmelden voor de filmmiddagen, het mini-symposium en de afsluitende viering kan minimaal drie dagen van tevoren via jozefjaar@sint-norbertusparochie.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen.

 

Jezus wijst het volk de weg. Schildering in de St. Josephkerk door Wijnand Geraedts. Foto: Caspar Dingjan

Andere berichten