‘Het is een prachtig initiatief, meer doen!’ (Nightfever)

25 november 2013

Een donkere kerkgebouw op een koopavond, verlicht door kaarsjes bij het priesterkoor. Er klinken liederen van Taizé. Mensen die, verspreid door het kerkgebouw, stil zijn. Deze aanblik bood de kathedraal op donderdagavond 21 november.

Jaar van het Geloof
De vicariaten Breda en Middelburg organiseerden op 21 november in het kader van het Jaar van het Geloof de Nightfever. Het is een in Keulen ontstaan initiatief. Gelovigen nodigen op een koopavond voorbijgangers uit om binnen te komen. Ze krijgen de mogelijkheid een kaarsje op te steken en even stil te staan bij zichzelf of God. Vervolgens gaan ze hun weegs.

Het licht naar mensen brengen
De Nightfever begon met een vesperviering in de kathedraal. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant. In zijn homilie legde hij een verband tussen de gedachtenis van de opdracht van de heilige Maagd Maria in de tempel, die de Kerk op 21 november viert, en Nightfever. Zoals Maria het licht van de wereld, Jezus Christus droeg, is het nu mogelijk licht te brengen naar de mensen in de stad. In die zin sprak de bisschop over een Mariale en bescheiden dienst aan de mens, gedragen door geloof. Hij sprak de hoop uit dat de voorbijgangers iets zouden ervaren van God die aan de mensen niet vraagt waar ze vandaan komen, maar waar ze naar toe gaan. Na afloop van de vesperviering zegende hij de kaarsjes.

(Foto: R. Mangold)

800 kaarsjes
Daarna deelden de vrijwilligers aan de deur van de kathedraal kaarsjes met gebedskaarten uit, en op de hoeken van de straat waar de Sint Janstraat andere straten kruist. In totaal werden er 800 kaarsjes uitgereikt en 700 kaarsjes aangestoken in de kathedraal. Jongeren van het jongerenpastoraat van het bisdom, parochianen van de kathedraal, gelovigen van elders en seminaristen hielpen mee.

Velen gingen naar binnen, ontstaken een lichtje en luisterden aar de Taizé-liederen, gezongen door de koorgroep Consonne uit Teteringen en parochianen van de kathedraal. De bezoekers hadden verschillende redenen de kerk binnen te gaan en een kaarsje op te steken. De familie Manie uit Bavel stak een kaarsje aan voor de moeder van Joep, de moeder van een vriendje, die aan kanker overleden is. Ze vinden het een mooi initiatief. “We hebben onze kinderen door pastoor Wiertz laten dopen en voelen ons betrokken bij de kerk.” Jasmijn Goedhart is nooit in de kathedraal geweest. “Ik woon er zelfs tegenover,” vertelt ze. “Ik ben onder de indruk van het gebouw. Het is een prachtig initiatief. Meer doen,” zegt ze.

Gelegenheid voor gesprek
In de zijruimte van de kathedraal zitten de tevreden vrijwilligers bij elkaar. “Het is opmerkelijk hoeveel jongeren de kerk binnengaan,” vertelt Ineke Leemput, pastoraal werkster in de Jeruzalemparochie. “Verschillende mensen zeiden dat dit voor hen precies op het goede moment kwam, omdat een van hun vrienden ernstig ziek was of pas een operatie had ondergaan. Sommige mensen vroegen hoe lang ze stil moesten zijn. Ik zei hun dan dat ze dat zelf mochten weten. Soms kom je echt tot verdergaande gesprekken. Het is voor herhaling vatbaar.”

Vicaris Wiertz sloot de avond met gebed af. Bisschop Liesen was daarvoor teruggekeerd naar de kathedraal en bij de afsluiting aanwezig.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten