Het huwelijk: verbond en contract (Week van de Sacramenten)

4 oktober 2011

Ongeveer 30 vrijwilligers en pastorale beroepskrachten kwamen vrijdag 30 september bijeen in Huijbergen in het klooster van de broeders van Huijbergen voor een bijeenkomst over het sacrament van het huwelijk.

Het bisdom organiseerde deze bijeenkomst in het kader van de Week van de sacramenten. Leny van der Heijden-Scholtens lic., juridisch medewerker van het bisdom, sprak over de kerkrechtelijke implicaties van de huwelijksbelofte. Pastoor Han Akkermans van de H. Christoffelparochie te Halsteren ging in op de tekst van de huwelijksbelofte als uitgangspunt bij de huwelijksvoorbereiding.

Verbond en contract
Leny van der Heijden besprak het huwelijk vanuit het sacramentenrecht van de Kerk, waarin de Kerk bepaalt hoe de sacramenten worden toegediend en aan wie: “Canon 1055 van het Wetboek van Kerkelijk Recht spreekt op twee manieren over het huwelijk. Het huwelijk is zowel een verbond als een contract.” Het bijzondere van het huwelijkscontract is dat niet de partners zelf de inhoud van het contract invullen, maar dat deze inhoud is voorgegeven.

Het huwelijk komt tot stand door de wilsovereenstemming van man en vrouw. De inhoud van wat beiden beloven is vastgelegd in de huwelijksbelofte. Leny van der Heijden: “Het unieke van het huwelijk is dat de inhoud van het huwelijkscontract vooraf bepaald is en de partijen hier geen invloed op hebben. De Kerk legt de inhoud van huwelijksbelofte vast.”

Bij de huwelijksvoorbereiding dient daarom altijd het huwelijksformulier ter sprake te komen met de huwelijksformule.

Huwelijksvoorbereiding
Pastoor Akkermans sprak over de plaats van de huwelijksbelofte in de huwelijksvoorbereiding. De liturgische tekst van de huwelijksbelofte staat dicht bij de mensen. “Soms willen mensen in eerste instantie de huwelijksbelofte in de liturgie in eigentijdse taal uitspreken. Maar het blijkt in de praktijk dat ze toch altijd bij de officiële tekst uitkomen. Die blijkt dan uiteindelijk toch het meest volledig uitdrukking te geven aan wat het huwelijk voor de huwenden is,” aldus pastoor Akkermans. Het valt hem op dat voor veel huwenden het kerkelijke huwelijk toch het eigenlijke huwelijk is.

Ook hij stond, net als Leny van der Heijden, stil bij de noties contract en verbond. Hij ging met name in op het huwelijk als verbond. Het verbond is een belangrijk thema in het Oude Testament, dat ook terugkeert in het Nieuwe Testament. Pastoor Akkermans hield een pleidooi voor een huwelijkscatechese die uitgaat van deze verbondsgedachte.

Na de lezingen namen de deelnemers de gelegenheid waar om de inleiders verschillende vragen te stellen. Een gezellige ontmoeting sloot de middag af.

Week van de sacramenten
Van 26 september tot 2 oktober 2011 vond de ‘Week van de sacramenten’ plaats. Met een serie kleinschalige activiteiten vroeg het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het bisdom organiseerde deze week -met op elke dag een activiteit- om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sloten met eigen activiteiten aan.
Voor meer informatie, klik hier

 

Andere berichten