‘Het gaat u allen goed.’ Afscheid vicaris-generaal Vincent Schoenmakers

2 oktober 2012

Op zondagmiddag 30 september 2012 nam het bisdom van Breda afscheid van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers. Hij heeft het bisdom in deze functie 17 jaar mogen dienen. Daarvoor werkte hij vanaf 1982 als deken van Bergen op Zoom. De bijeenkomst vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven.

(Foto: R. Mangold.)

Eucharistieviering
De middag opende met een plechtige eucharistieviering in de H. Johannes de Doperkerk in Hoeven. Bisschop Liesen was hoofdcelebrant. Naast vicaris Schoenmakers concelebreerde ook bisschop Van den Hende. De huidige bisschop van Rotterdam is één van de vier bisschoppen die vicaris Schoenmakers als deken en vicaris gediend heeft. De beide emeritus-bisschoppen van Breda, H. Ernst en M. Muskens waren aanwezig. Bisschop Liesen heette speciaal de vertegenwoordigers van de bisdommen Roermond en Rotterdam, de vicarissen Schnackers en Verbakel welkom. De Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans en het koor Menora (het koor waarvan vicaris Schoenmakers in zijn vrije tijd dirigent is) onder leiding van Renate van Loon verzorgden de gezangen.

(Foto: R. Mangold.)

‘Lied tot de Geest’
Het muzikale hoogtepunt vond plaats op het eind van de viering. Gelovigen en koorleden zongen gezamenlijk het ‘Kom Gees die mensen inspireert’, speciaal voor het afscheid van vicaris Schoenmakers gecomponeerd door de Dongense kerkmusicus Frans Bullens.

(Foto: R. Mangold.)

Receptie
Na de eucharistieviering volgde een drukbezochte receptie op het conferentiecentrum. Velen namen de gelegenheid te baat om Vincent Schoenmakers te feliciteren en hem het goede voor de toekomst te wensen.

Felicitaties
Tijdens het officiële gedeelte stonden de vier bisschoppen die vicaris-generaal Schoenmakers ter zijde stond stil bij diverse facetten van zijn persoonlijkheid. Bisschop Ernst benadrukte de verzoenende stijl van vicaris Schoenmakers. Bisschop Muskens bewaarde goede herinneringen aan de combinatie van ernst en lichtvoetigheid die het optreden van Vincent Schoenmakers kenmerkt. Bisschop Van den Hende memoreerde de hartelijke en collegiale samenwerking Bisschop Liesen herinnerde zich zijn eerste ontmoeting met vicaris Schoenmakers toen deze hem op kwam zoeken kort nadat zijn benoeming tot bisschop van Breda bekend werd. Vincent Schoenmakers was zich toen reeds aan het voorbereiden op het beëindigen van zijn functie, maar toonde zich bereid onder bisschop Liesen nog enige tijd vicaris-generaal te zijn.

(Foto: R. Mangold.)

Geschenk
Bisschop Liesen benadrukte dat vicaris Schoenmakers priester van het bisdom Breda blijft en als zodanig met het bisdom verbonden. Als dank schonk hij hem namens het bisdom een beeld van een uil, het symbool van wijsheid. Bisschop Liesen overhandigde hem de partituur van het lied van de heilige Geest in boekvorm, gemaakt door Els Rollé. Zij ontwierp het boek zo dat de veelzijdigheid van Vincent Schoenmakers in het boek tot uiting komt , doordat het op verschillende manieren opengeslagen kan worden. Het grootste deel van het geschenk wordt echter besteed aan de opleiding en vorming van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in de bisdommen Breda en Paramaribo.

(Foto: R. Mangold.)

‘Alle goeds’
“Het gaat u allen goed.” Met deze voor hem kenmerkende woorden bedankte vicaris Schoenmakers alle geledingen van het bisdom zonder wie hij, zo gaf hij aan, zijn werk niet had kunnen doen. Hij stond stil bij de verdiensten van de vier bisschoppen voor wie hij gewerkt heeft. Hij betrok er nog een vijfde bisschop bij, mgr. W. de Bekker van Paramaribo, met wie hij in de loop der jaren een goede band heeft opgebouwd en die in de geest aanwezig was. Hij memoreerde de tomeloze inzet waarmee deze bisschop zijn taak vervult in de complexe context van een missiebisdom.

 

(Foto: R. Mangold.)

(Foto: R. Mangold.)

 

Andere berichten