“Het gaat erom dat we mensen in het Zuiden helpen in hun diaconale opdracht”

16 september 2010

Presentatie nieuwe Bisschoppelijke Adventsactie

Op dinsdag 14 september en woensdag 15 september presenteerde Matthieu Wagemaker voor het bisdom van Breda de nieuwe Bisschoppelijke Adventsactie. Wagemaker, priester van het bisdom Haarlem, is uitvoerend secretaris van de adventsactie. De bijeenkomsten voor caritasinstellingen en parochiële werkgroepen vonden plaats in Breda en in Heinkenszand.

Adventsactie
Wagemaker gaf informatie over de adventsactie. Hij legde uit dat de eerste bisschoppelijke adventsactie in 1967 plaatsvond. Daarna begeleide Solidaridad de actie vele jaren in de adventsperiode. De organisatie bood educatief materiaal aan en vroeg om steun voor concrete projecten, waarvoor parochies en caritasinstellingen elk jaar geld ophaalden.

Na een statutenwijziging gaf Solidaridad in 2009 het mandaat voor de uitvoering van de adventsactie terug aan de bisschoppen. De bisschoppen riepen daarop de Bisschoppelijke Adventsactie in het leven met een kleine uitvoeringsorganisatie, waarvan Wagemakers uitvoerend secretaris is.

Diaconale opdracht
De informatieronde van Wagemaker is, zo gaf hij aan, bedoeld om misverstanden weg te nemen en om de opzet van de nieuwe actie toe te lichten. De insteek ervan is: Kerken helpen Kerken. “Denk dan niet meteen aan projecten om rozenkransen voor Siberië,” benadrukt Wagemaker, “Het gaat erom dat we mensen in het Zuiden helpen in hun diaconale opdracht. Daar worden we zelf diaconaler van.”

Lokaal
De adventsactie biedt parochies in totaal vijftien projecten aan. Het zijn projecten met draagvlak in de lokale kerkgemeenschap, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen om de omstandigheden voor hun naasten te verbeteren. Wagemaker: “Kijk naar de kracht van deze mensen en hoe ze een verschil maken voor de mensen in hun omgeving!”

Hij noemt de vijftien projecten van de adventsactie ‘stuk voor stuk hele nabije projecten’. “Je kunt bij wijze van spreken de telefoon pakken en de mensen daar vragen: leg eens uit waar jullie mee bezig zijn.”

Presentatie op 14 september van de Bisschoppelijke Adventsactie en de bijbehorende website (Michaelkerk Breda).

Kleinschalig
De adventsactie sluit aan bij het succes dat kleinschalige acties in parochies vaak hebben. “We hebben niet voor hele grote projecten gekozen, maar willen met kleine projecten mensen ondersteunen die in hun situatie een verschil maken.”

De projecten bevatten aanvragen voor ondersteuning tussen de € 15.000 en € 60.000. Alle projecten kunnen worden ingezien op de website www.adventsactie.org. Bij elk project worden word-bestanden aangeboden die kunnen worden aangepast voor parochiële websites en parochiebladen.

Informatieve website
De website is zeer de moeite waard. De projecten zijn er helder op beschreven en de site geeft informatie rechtstreeks van de direct betrokkenen. Zo komt aartsbisschop Gabriel Zubeir Wako aan het woord. De aartsbisschop van Khartum (Soedan) vraagt om steun voor onderwijs aan kinderen in vluchtelingenkampen. “Liefde en vergeving zijn geen deugden van lafaards, maar van mensen met een sterke wil, en in ons geval, van mensen met sterke godsdienstige overtuigingen. Wij vragen u juist om nu van deze sterkte gebruik te maken.”

‘Niemand of iemand’
De aartsbisschop zorgt voor onderwijs voor kinderen in de immense vluchtelingenkampen rond Khartum. Hij wil hen weerbaar maken tegen een ideologisch regime dat hun waardigheid ontkent en hij wil de kinderen betere kansen geven om zich economisch staande te houden. De website van de adventsactie: “Met zijn scholen heeft hij de financiële krachten van het bisdom Khartum uitgeput. De strijd duurt zo lang en een veilige terugkeer naar het zuiden is nog ver weg.” Voor 36.000 euro kunnen 150 kinderen extra basisonderwijs volgen voor de volle periode van drie jaar. “Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar voor deze kinderen maakt het een verschil tussen ‘niemand’ en ‘iemand’ kunnen zijn.”

Wereldwijd
De Bisschoppelijke Adventsactie heeft gezocht naar een spreiding van de projecten over de hele wereld. Dit is te zien op de wereldkaart die op de website van de adventsactie staat.

De Bisschoppelijke Adventsactie heeft de organisatie praktisch en eenvoudig gehouden. Dit straalt af van zowel de projecten als de website en het wordt consequent toegepast doordat mensen in alle vrijheid een gift kunnen doen zonder dat daarna (post)mailings volgen. Tenzij men zich opgeeft voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden.

Andere berichten