Herdenking 500ste geboortedag bisschop Jansenius

9 november 2010

Het bisdom van Breda heeft aan de librije van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst twee zestiende-eeuwse Nederlandstalige Bijbels uitgeleend. Momenteel zijn deze te zien in het Museum de Vier Ambachten in deze plaats. De stad Hulst herdenkt dat daar vijfhonderd jaar geleden Cornelius Jansenius werd geboren. Cornelius Jansenius (1510-1576) was de eerste bisschop van Gent en vervulde die functie van 1564 tot aan zijn overlijden. Het bisdom van Breda heeft deze Bijbels uitgeleend omdat Jansenius in de tijd van de Reformatie een voorstander was van Bijbellezing in de volkstaal.

In het kader van de herdenking is in het streekmuseum de Vier Ambachten van 22 oktober tot 15 november 2010 een tentoonstelling over Jansenius, dit in samenwerking met de librije van de basiliek.

Op zaterdag 6 november 2010 herdachten de Oudheidkundige Kring ‘de Vier Ambachten’ te Hulst en het bestuur van de parochie van de H. Willibrordus de vijfhonderdste geboortedag van Cornelius Jansenius.

Op zondag 7 november celebreerde mgr. L. van Looy sdb, de huidige bisschop van Gent, een pontificale hoogmis. Op 6 november vond in de H. Willibrordusbasiliek een academische zitting plaats, waar een studie over het leven en werken van Cornelius Jansenius gepresenteerd werd. Het boek is geschreven door zes historici uit de omgeving van Hulst. Onder hen is ook drs. Wil Brand sm, archivaris van het bisdom van Breda. Op basis van gedegen archiefonderzoek schildert hij een portret van de familie van Jansenius en de relaties van Jansenius met zijn geboortestad. Zijn vader was barbier en chirurgijn in Hulst. Zijn moeder stamde uit een vooraanstaande Hulster familie. Zijn broer Adriaen was schepen in Hulst. Adriaen hielp zijn heerbroer bij de oprichting van het Gentse seminarie in 1569.

Voor verdere informatie over de tentoonstelling, zie: www.museum.devierambachten.nl

De titel van het boek luidt: Jan de Kort en Jan Lockefeer, Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576; theoloog en pastor, bisschop van Gent. Hulst, Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’, 2010.
 

Andere berichten