Herbenoeming deken De Rooij van dekenaat Het Markiezaat

25 januari 2008

Bisschop Van den Hende heeft deken ing. P.A.E. de Rooij, deken van dekenaat Het Markiezaat, herbenoemd als voltijds deken per 1 februari 2008.

De herbenoeming van deken De Rooij geldt, mede op zijn eigen voorstel, voor een periode van drie jaar, omdat hij in 2011 vijfenzestig wordt.

Aan de herbenoeming ging ondermeer een advies van het bestuur van het dekenaat vooraf. Het bestuur typeert deken De Rooij als “een beminnelijk persoon, die goed kan luisteren en die in een communicatieve sfeer en in compromissen bereikt wat nodig is. Het voorgaan van hem in vieringen wordt zeer gewaardeerd. Met name in vormselontmoetingen en -vieringen is hij zeer betrokken op jongeren. Hij spreekt hun taal en bereikt daardoor ook de ouders.”

Deken de Rooij werd deken benoemd van dekenaat Het Markiezaat per 1 februari 2002. De benoeming gold toen voor een termijn van zes jaar. Deken De Rooij werkt samen met dekenaal coördinator drs. P.H.M.L.Hoefnagels, diaken.

Andere berichten