Hemelvaartsdag in de parochies: op naar Pinksteren

22 mei 2020

Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van Hemelvaart. Naast de heilige mis van Hemelvaart, waarin de opgang van Christus naar de hemel gevierd wordt, gaven parochies in het Bisdom Breda op verschillende manieren aandacht aan deze dag.

Start Pinksternoveen
Zo startte in het bisdom de Pinksternoveen: een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden in de parochies. Het bisdom publiceerde de gebeden in een boekje dat vanaf print of scherm meegebeden kan worden. Ook buiten het bisdom is het noveenboekje opgemerkt nadat er landelijke aandacht voor kwam.

De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria. Op Hemelvaartsdag hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om Maria in de bloemen te zetten, vertelt vicaris Paul Verbeek. Bij de Mariakapel in Ovezande hebben gelovigen bloemen gebracht bij Maria en haar voorspraak ingeroepen.

“In het gebed zijn we onzichtbaar met elkaar verbonden, ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerken. Laten wij met kracht bidden vanuit heel de stad en regio: ‘Kom, heilige Geest!’”

‘Bid mee tijdens deze online noveen’
Op weg naar Pinksteren kunnen gelovigen via Youtube dagelijks aansluiten in een moment van gebed en bezinning dat de parochie van de Heilige Familie in Breda organiseert. In de live uitzendingen vanuit de Laurentiuskerk in het Ginneken wordt gebeden, gezongen en geluisterd naar Gods Woord. Kijkers kunnen tijdens het gebed in de chat laten weten dat ze meedoen, als dat willen.

Het pastoraal team van de parochie schrijft over de Pinksternoveen: “In het gebed zijn we onzichtbaar met elkaar verbonden, ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerken. Laten wij met kracht bidden vanuit heel de stad en regio: ‘Kom, heilige Geest!’” Tijdens de uitzendingen worden ook video-getuigenissen gegeven van pastores uit Breda, over wat de heilige Geest heeft gedaan hun leven. Onder meer bisschop Liesen heeft hiervoor een video opgenomen.

Mariakapel in Ovezande: gelovigen brengen bloemen bij Maria op Hemelvaartsdag.

Andere berichten