Helpt u mee? Nieuwe Huiskapel voor de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

4 februari 2019

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven op 6 januari 2019 kondigde rector Schnell de vergroting van de huiskapel van de Priester- en Diakenopleiding aan. Dit krijgt in februari 2019 zijn beslag.

De kapel ligt op de zolder van de voorbouw van Centrum Bovendonk. Tot dusver bestond dat deel van de zolder uit twee ruimtes. Naast de kapel was er een ruimte die het bisdom en de opleiding gebruikten voor bijeenkomsten. Door de verbouwing worden de twee ruimtes samengevoegd, zodat één grote kapel ontstaat. Ook verwijdert men het verlaagde plafond, zodat de dakconstructie weer zichtbaar wordt. Bij binnenkomst realiseert men een sacristie, zodat de celebrant en de acolieten de kapel van achter binnentreden.

De priesteropleiding vervangt het huidige altaar door een kleiner met een stenen blad. Achter het altaar komt een wand met een mozaïek van de hand van pater Marko Ivan Rupnik sj. Marko Rupnik is een Sloveense priester-kunstenaar en een van de belangrijkste kerkelijke kunstenaars van de eenentwintigste eeuw. Hij ontwierp het logo van het Jaar van de Barmhartigheid en vervaardigde mozaïeken voor het heiligdom van de heilige Johannes Paulus II in Krakau. Veel pelgrims bewonderen het mozaïek op de voorzijde van de Rozenkransbasiliek in Lourdes dat Rupnik ontworpen heeft. Paus Franciscus benoemde pater Rupnik in 2017 tot consultor van de Congregatie voor de goddelijke eredienst en de sacramenten.

  • De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk zoekt financiers voor het altaar en de mozaïek. De priesters en diakens van het Bisdom Breda en oud-studenten van Bovendonk zijn persoonlijk voor een bijdrage benaderd. Wilt u meedoen, stort dan uw bijdrage op banknummer NL 93 INGB 0002 5806 80 ten name van de Stichting PDOB o.v.v. altaar huiskapel Bovendonk.

Mozaïek van pater Rupnik sj in Krakau in het heiligdom van Johannes Paulus II. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten