Heilige Mis voor de overleden bisschoppen van Breda

8 mei 2018

Het Bisdom Breda vierde op zondag 6 mei de jaarlijkse eucharistieviering voor de overleden bisschoppen van Breda. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant. Emeritus vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en plebaan Steven de Koning concelebreerden. De viering vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Het Sint Josephkoor verzorgde de liturgische gezangen.

In de voorbeden werd heel speciaal gebeden voor de bisschoppen De Vet (+1967), Muskens (+2013) en Ernst (+2017). Enkele familieleden van bisschop De Vet waren aanwezig. Na de viering bestond de gelegenheid elkaar te ontmoeten in de exedra van de kathedraal.

Vanuit de Schriftlezingen van deze zesde zondag van Pasen stond bisschop Liesen in zijn homilie kort stil bij Petrus. In de Handelingen van de Apostelen (10, 25-26.34-35.44-48) wordt geschreven over zijn bezoek aan de honderdman Cornelius. Petrus heeft als apostel Jezus ontmoet en dingen gezien. Hierdoor is hij veranderd, ook al ging dit niet zonder moeite. De evangelielezing deze zondag ging over het gebod van de liefde (Johannes 15, 9-17). “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. […] Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.”

De liefde van Jezus Christus, die bij God begint, heeft Petrus geraakt, preekte de bisschop. Deze liefde werkt zich uit in de kring van Jezus’ leerlingen. Petrus kreeg van God de ruimte om te veranderen. Petrus is hierdoor een vrij mens geworden. Hij is vrij van zichzelf. Petrus staat model voor ons leven. Ook wij krijgen van God de ruimte om te groeien tot liefdevolle mensen door zijn geboden te onderhouden.

Elk jaar herdenkt het bisdom de overleden bisschoppen van Breda. (Uitvaart van Mgr. Ernst, die op 19 mei 2017 overleed. Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten