Heilige deuren in het bisdom gesloten

16 november 2016

Bisschop Liesen sloot op zondag 13 november het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af tijdens een plechtige eucharistieviering in de basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout. Eerder die ochtend sloot hij de heilige deur in de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst.

Vicaris Paul Verbeek sloot de heilige deuren op zondag 13 november, exact elf maanden nadat deze werden geopend, in de H. Antoniuskathedraal in Breda en in de Basiliek H.H.Agatha en Barbara in Oudenbosch.

Barmhartigheid drukt het wezen van God uit
In zijn homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. “Het afgelopen kerkelijk jaar stond in het teken van de barmhartigheid. Barmhartigheid drukt iets uit van het wezen van God en is een oproep voor ieder mens die naar zijn beeld en gelijkenis geschapen is. Het hele jaar zijn er initiatieven geweest om barmhartigheid gestalte te geven, hier en nu, in ons leven. We zijn door de heilige deur gegaan. Op zoveel plaatsen in heel de wereld is dat mogelijk gemaakt. De deuren gaan nu sluiten. Het kerkelijk jaar loopt ten einde.”

“Maar zijn we nu klaar?” vroeg bisschop Liesen zich af. “Is ons leven nu veranderd ten opzichte van een jaar geleden? En wat is onze toekomst als gelovige mensen?” En hij gaf aan: “Jezus heeft de deur naar zijn Vader opengezet en daarmee tegelijk de deur naar iedereen voor wie wij de naaste kunnen zijn, voor iedereen die onze hulp nodig heeft.”

Activiteiten en inzet
Pastoor van Bronswijk, die in Oosterhout samen met vicaris-generaal Lommers concelebreerde, keek terug op de activiteiten in de parochie. Hij stond kort stil bij de activiteiten die rond de Oosterhoutse basiliek en binnen de Oosterhoutse H. Catharinaparochie tijdens het Heilig Jaar georganiseerd waren. Hij noemde de tentoonstelling rond de lijkwade, geloofsgesprekken in de parochie, de aandacht voor het sacrament van boete en verzoening, de aanbidding van het Allerheiligste en de bedevaart naar Rome aan het einde van het Heilig Jaar.

Bisschop Liesen bedankte in het slotwoord nadrukkelijk al de vrijwilligers die zich ingezet hebben voor het welslagen van het Heilig Jaar.

De heilige deuren in het bisdom werden geopend op 13 december 2015. Op de foto opent bisschop Liesen de heilige deur in de H. Antoniuskathedraal. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten