Heilig Jaar van Barmhartigheid: Voorbereidingsbijeenkomst pastorale teams

25 juni 2015

Bisschop Liesen nodigt vanwege het Heilig Jaar van Barmhartigheid leden van pastorale teams uit voor een voorbereidingsbijeenkomst op vrijdag 28 augustus. De bijeenkomst vindt plaats in de ochtend in Bovendonk te Hoeven.

Tijdens deze bijeenkomst zal worden geschetst wat de voornemens zijn van het bisdom voor het Heilig Jaar. Daarnaast zal onderling worden nagedacht en uitgewisseld over de mogelijkheden die de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zien om in de parochies vorm te geven aan het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Tweede Vaticaans Concilie
Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar van Barmhartigheid aangekondigd. Dit begint op 8 december 2015 (hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen). Op die dag is het precies vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten. De zalige paus Paulus VI gaf daarbij aan dat liefde de voornaamste karaktertrek van het Concilie was en de parabel van de Barmhartige Samaritaan het model van de spiritualiteit van dit Concilie.

Het thema van de barmhartigheid ligt paus Franciscus na aan het hart en vindt veel weerklank in en buiten de Kerk.

Barmhartigheid in diaconale en sacramentele zin
“Paus Franciscus wijst in zijn bul ‘Misericordiae Vultus’, waarmee hij het Heilig Jaar aankondigde, op barmhartigheid in diaconale en in sacramentele zin (het sacrament van boete en verzoening),” schrijft de bisschop in zijn uitnodiging aan de pastorale beroepskrachten. “De paus vraagt daarom onder meer aandacht voor de werken van barmhartigheid en voor het sacrament van boete en verzoening tijdens het gebedsinitiatief ‘24 uur voor de Heer’.”

Gods barmhartigheid en onze roeping
Op 20 november 2016 (hoogfeest van Christus Koning) wordt het Heilig Jaar afgesloten. Bisschop Liesen: “Zo is er bijna een heel jaar om aandacht te geven aan dit belangrijke thema van de barmhartigheid. […] Van harte hoop ik, dat het Heilig Jaar van Barmhartigheid ons helpt in ons bisdom de boodschap en de werking van Gods barmhartigheid beter te verstaan en te ondergaan, en dat het Heilig Jaar ons aanmoedigt onze roeping te horen en te beantwoorden om barmhartigheid aan onze naasten te betonen.”

Zie ook op deze site:

En zie de speciale website van het Vaticaan over het Jaar van Barmhartigheid.
 

 

Andere berichten