Heilig Jaar van Barmhartigheid: vertaling bul paus Franciscus

28 mei 2015

Het jaar 2016 is door de paus uitgeroepen tot het heilig Jaar van Barmhartigheid (8 december 2015 – op 20 november 2016). De bul van de paus ‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’ is nu in het Nederlands vertaald en gepubliceerd op de website van de Nederlandse kerkprovincie.

De website vermeldt dat de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van het heilig Jaar een boekje uit zullen brengen over het sacrament van boete en verzoening, de biecht, gekoppeld aan het thema Barmhartigheid en vanuit bijbels en liturgisch perspectief. De bisschoppen willen allen oproepen dit sacrament te (her)ontdekken en het ook metterdaad te ontvangen.

In de bul reikt paus Franciscus verschillende Bijbelteksten aan die spreken over de barmhartigheid van God en de barmhartige liefde van Christus. De paus verwijst naar de parabels die gaan over barmhartigheid: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon (Lucas 15, 1-32).

Paus Franciscus hoopt dat iedere christen zich bezint op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Hij wijst er in zijn tekst op dat de Heer ons oordeelt naar de mate waarin wij hongerigen gevoed hebben, dorstigen te drinken hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de vreemdeling welkom geheten hebben, zieken genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben en de doden begraven hebben.

De Nederlandse bisschoppen hebben het voornemen om zowel op kerkprovinciaal niveau als in het eigen bisdom activiteiten te organiseren voor het Jaar van Barmhartigheid.


 

Andere berichten