Harrie Muskens overleden

11 juli 2019

Op 8 juli 2019 is in Raamsdonk Harrie Muskens overleden. Harrie Muskens werd op 8 juni 1939 geboren in Elshout. Van 1986 tot 2009 was
Harrie Muskens lid van het Diocesaan Bestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Van 1991 tot 1999 had Harrie Muskens een aanstelling als medewerker voor kerkmuziek op het Diocesaan Pastoraal Centrum van het Bisdom Breda.

Kerkmuziek
Hij zette daar het ‘Steunpunt kerkmuziek’ op en zorgde voor de afdeling kerkmuziek in de toonkamer van het Diocesaan Pastoraal Centrum. Samen met Henk Donker ontwikkelde Harrie Muskens de Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek (DoNeK). DoNeK is een database van Nederlandse kerkliederen die op verschillende manieren doorzoekbaar is. Buiten zijn functie op het bisdom dirigeerde Muskens verschillende kerkkoren.

Hij gaf ook een aantal jaren kerkmuziek op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Bij het tweehonderd jarig bestaan van de parochie in Raamsdonk schreef Harrie Muskens een gedenkboek over de geschiedenis van deze geloofsgemeenschap. Buiten kerkelijk verband zette zette hij zich in voor het gildewezen en was in de jaren zeventig van de twintigste eeuw raadslid in de gemeente Raamsdonk. Op 24 november 2013 werd hij voor al deze verdiensten benoemd tot ridder in de orde van Sint Silvester.

Kind, koor en Kerk
Jan Schuurmans, zijn opvolger als medewerker voor kerkmuziek, memoreert de grote betekenis van Harrie Muskens op velerlei gebied. “Hij had grote aandacht voor kinderkoren. De verbinding tussen kind, koor en Kerk liep als een rode draad door zijn leven. Hij sprak in dit verband altijd over de drie K´s. Hij organiseerde tot op het laatste jaar van zijn leven kampen voor kinderkoren. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Na mijn afstuderen solliciteerde ik als pianoleraar op de muziekschool Albert Smeijers waarvan Harrie directeur was. Hij had geen pianoleraar nodig maar zocht wel iemand die in Geertruidenberg en Hooge Zwaluwe het kinderkoor wilde leiden en de band met de school kon leggen. Zo zette hij mij op het spoor van koordirectie en kerkmuziek, iets waarvoor ik hem dankbaar ben.”

Uitvaartdienst
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 12 juli 2019 om 10.30 u. in de H. Bavokerk te Raamsdonk.

Lees ook: Harrie Muskens geridderd (2013)

 

Andere berichten