Harrie Muskens geridderd

26 november 2013

Tijdens de diocesane afsluiting van het Jaar van het Geloof op 24 november ontving Harrie Muskens uit handen van bisschop Liesen de pauselijke ridderorde van Sint Silvester.

Bisschop Liesen stond stil bij de vele verdiensten van Harrie Muskens voor zowel Kerk als maatschappij en betrok ook zijn echtgenote Lieske Muskens-Rovers in deze lof. Hij vroeg zich af aan welke bron deze activiteiten ontspringen. “Het is het antwoord op een roeping. Het zit in je, je begint en het komt er in je loopbaan zichtbaar en hoorbaar uit,” aldus de bisschop.

Harrie Muskens heeft zich op vele terreinen verdienstelijk gemaakt. In de parochie van de H. Bavo te Raamsdonk was hij in de jaren 1984-1986 lid en stimulator van een comité tot aanschaf van een nieuw orgel, wat in 1986 gerealiseerd werd. Hij was betrokken bij de organisatie van parochiële jubilea en dirigent van verschillende koren. Momenteel dirigeert hij het koor van de H. Lambertusparochie in Etten-Leur.

In het bisdom was hij lid van het Diocesaan Bestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging en stimuleerde met name de kinderkoorzang. In de jaren 1991 tot 1999 combineerde hij zijn functie als directeur van de muziekschool Albert Smeijers te Raamsdonk met die van medewerker kerkmuziek bij het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom van Breda. Daar nam hij het initiatief tot het opzetten en het realiseren van de functie van regionaal kerkmusicus. Hij zettre zich in om kerkelijke kinderkoren in contact te brengen met provinciale instanties als het Koorplein Noord-Brabant en het Centrum voor Amateurkunst.

(Foto: R. Mangold)

Harrie Muskens werkte van 1998 tot 2012 ook voor de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in Utrecht. Daar kreeg hij bekendheid als oprichter van DoNeK (het Documentatiecentrum Nederlandstalige Kerkmuziek). DoNeK i een zoekmachine voor een digitale database waarin 24.000 titels van Nederlandstalige kerkliederen in op genomen zijn.

In zijn woonplaats Raamsdonk was Harrie Muskens van 1974-1978 lid van de gemeenteraad. In 1985 hoorde hij tot de heroprichters van Schuttersgilde Sint Bavo aldaar. Op 1 oktober werd hij geïnstalleerd als gildebroeder. Tot oktober 2000 was hij vendelier. Sinds 2000 is hij deken van het gilde en met name belast met het jeugdbeleid. Mede door zijn inzet telt dit gilde 20 jeugdleden, hetgeen in gildekringen als zeer uitzonderlijk wordt beschouwd.

De Orde van St. Silvester wordt verleend aan hen die zich in diocesaan of regionaal verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en Kerk, met name in het apostolaat. Paus Franciscus verleende de ridderorde. De oorkonde werd ondertekend door de toenmalige staatssecretaris, kardinaal Tarcisio Bertone.

 

Andere berichten