Hans de Jong: 25 jaar in dienst bij het bisdom

8 juli 2011

Op 7 juli 2011 vierde Hans de Jong dat hij op 1 augustus 2011 25 jaar verbonden is aan het bisdom van Breda. Bisschop Ernst stelde hem op 1 augustus 1986 aan tot bibliothecaris van het bisdom van Breda.

Traditionele bibliotheek
“Toen ik begon zag de bibliotheekwereld er anders uit,” vertelt hij. “Computers waren niet te bekennen en van internet had nooit iemand gehoord. Daardoor moest je de informatie fysiek in huis hebben om te kunnen werken. Dit betekende dat het bisdom over een bibliotheek van pakweg 14.000 banden beschikte en hiernaast een groot aantal abonnementen had op wetenschappelijke tijdschrijften. De boeken werden handmatig ingevoerd. Dit betekende dat je van elk boek op zijn minst drie kaartjes typte: één voor de auteur, één voor het onderwerp en één standkaartje.”

Impact van internet
Dit veranderde met de komst van de computer en internet. “Het internet maakt veel informatie digitaal toegankelijk. De kwaliteit van een encyclopedie als Wikipedia verbetert meer en meer. Op het internet zijn bijvoorbeeld veel kerkelijke documenten via de site www.rkdocumenten.nl in de Nederlandse taal te vinden. Veel parochies, kloosterordes, bedevaartsoorden en instellingen beschikken over een webstek waar veel documentatie te zien is.” Dit leidde tot een heroriëntatie van het bibliotheekbeleid. Goede zoektechnieken en kennis van de verschillende katholieke internetbronnen behoren inmiddels tot de basisvaardigheden van een bibliothecaris op een bisdom, vindt De Jong.

Momenteel beschikt het bisdom over ongeveer 8.000 banden. Hans de Jong: “We schaffen voornamelijk theologische handboeken aan, boeken over de kerkelijke streekgeschiedenis en werken van en over mensen die in het bisdom Breda werkzaam zijn.” De bibliotheek is voortdurend in ontwikkeling: “Bijvoorbeeld bij het project over de sociale leer van de Kerk leggen we speciaal daarvoor een handbibliotheek aan.”

Ontwikkeling van werkzaamheden
Tevens is hij bibliothecaris van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk: “Een opleiding heeft een goede bibliotheek nodig. De intellectuele vorming is één van de pijlers van de priester- en diakenopleiding en daaraan levert de bibliotheek een belangrijke bijdrage,” vindt De Jong. “We zijn daarom blij dat we de bibliotheek van het bisdom van Rotterdam in 2005 in ontvangst mochten nemen Deze bibliotheek bevat waardevolle werken op het terrein van de Bijbeluitleg, de filosofie, het Jodendom en de leer van de kerkvaders. We proberen een bibliotheek op HBO-niveau op te bouwen. De nadruk ligt op systematische theologie (dogmatiek en moraaltheologie), liturgie, spiritualiteit, pastoraaltheologie en exegese.”

Van de Kerk houden
Hij helpt de bisschop bij toespraken door het verzamelen van literatuur en de samenstelling van dossiers en is als bedrijfsjournalist werkzaam voor het bisdommagazine en de bisdomwebsite.
De Jong staat bekend om zijn grote historische interesse en zijn fenomenale geheugen. “Zowel voor het meewerken aan het bisdommagazine, de opbouw van de bibliotheek en het medebeheer van de website is een gedegen kennis van leer en leven van de Kerk noodzakelijk,” zegt hij, ‘Kennis echter is niet voldoende. Je moet midden in de Kerk staan en van haar houden. Ook voor mij geldt dat het geloof voorop staat.”

 

Andere berichten