Halfjaarlijkse bijeenkomsten PCI’s over projecten

28 mei 2015

PCI-bestuursleden, pastorale beroepskrachten en werkgroepleden zijn uitgenodigd voor de halfjaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst van de parochiële caritasinstellingen en de bisdomleiding. De bijeenkomsten vinden plaats per vicariaat op dinsdag 16 juni (vicariaat Middelburg) en donderdag 18 juni (vicariaat Breda).

Op de bijeenkomsten zal worden gesproken over de opzet van diaconale projecten in de nieuwe samenwerkingsverbanden, met aandacht voor subsidies en het betrekken van nieuw vrijwilligerskader bij het vrijwilligerswerk.

Een van de diaconale projectmedewerkers van het bisdom zal een voorbeeldproject toelichten. Daarna zal Jos de Kreek aangeven hoe je (kleinschalige) projecten kunt opzetten, hoe fondsen je daarbij financiële armslag kunnen geven en welke voorwaarden zij daaraan stellen. Jos de Kreek is diocesaan medewerker m.b.t. projecten.

De econoom van het bisdom zal het Jaarverslag 2014 en de Begroting 2015 van de Caritasgelden nader toelichten.

De data en locaties zijn:

  • Voor het vicariaat Middelburg: dinsdag 16 juni 2015 om 20.00 uur in parochiecentrum De Ark, Hontestraat 6, 4411 CL Rilland
  • Voor het vicariaat Breda: donderdag 18 juni 2015 om 20.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via T 076 5223444 (ochtenden) en E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten