H. Mariaparochie presenteert diaconale kracht

15 november 2016

De H. Mariaparochie te Etten-Leur organiseerde op 13 en 14 november 2016 twee diaconale bijeenkomsten in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. Op zondag 13 november was er na de eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Lambertuskerk een feestelijke diaconale markt. Op maandagavond 14 november vond van 19.30 uur tot 21.45 uur een bijeenkomst plaats over de diaconale activiteiten van de parochie.

“Deze activiteiten zijn inderdaad gekaderd in het Jaar van de Barmhartigheid,” erkent Freijkje van Gennip, pastoraal werkster in de parochie. “Daarnaast besteden we op deze dagen aandacht aan het onderzoek dat Stichting de Vonk heeft uitgevoerd onder de titel: ‘Kracht van de parochie verbinden aan de kwetsbaarheid van mensen.’” We korten dit af tot ‘kracht en kwetsbaarheid’. We willen uitgroeien tot een diaconale parochie. Op de diaconale markt presenteerden diverse organisaties zich .” Freijkje noemt willekeurig enkele voorbeelden: de stichting Leergeld, De Wijkzuster, het oecumenisch inloophuis, het Platform Minima.

“Het Jaar van de Barmhartigheid past in ons streven een diaconale parochie te zijn,” vindt Freijkje. “Dit jaar stonden de zeven werken van barmhartigheid centraal in ons jaarprogramma. In de weekendliturgie stonden we regelmatig stil bij één van deze werken. Door de week organiseerden we een avond over dat werk.” Freijkje illustreert dit met enkele voorbeelden. “De zorg voor de vreemdelingen hoort tot de werken van barmhartigheid. In de liturgie stond de positie van vluchtelingen centraal. Vervolgens verzorgden we drie avonden over vluchtverhalen in de Bijbel. De laatste avond waren er vluchtelingen aanwezig. Zij vertelden hun geschiedenis en waar zij tegenaan liepen in Nederland. Met Allerzielen hadden we onze Allerzielenviering. Daarnaast belegden we een bijeenkomst waar ook middelbare scholieren aanwezig waren. Zij vertelden over hun ervaringen met dood en rouw.”

“We zijn nog niet klaar. In januari 2017 is er nog een viering over het bevrijden van gevangenen. Aansluitend doen mensen die beroepsmatig actief zijn in het gevangenispastoraat hun verhaal.” Freijkje kijkt tevreden op het Jaar van Barmhartigheid terug. “De belangstelling voor de avonden is goed. De inhoud was goed. De deelnemers zijn tevreden.”

 

Andere berichten