H. Antoniusprijs voor diaconie 2014

19 juni 2013

Op 1 juni 2014 zal bisschop Liesen de H. Antoniusprijs voor diaconie 2014 uitreiken voor een bijzondere diaconale activiteit of initiatief in het bisdom van Breda.

De H. Antoniusprijs voor diaconie volgt de Bisschop Ernstprijs voor diaconie op. Deze werd sinds 1995 tot 2009 elke twee jaar uitgereikt en werd ingesteld voor parochiële of regionale activiteiten op het terrein van Kerk en Samenleving, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere groepen en parochies.

De nieuwe naam van de prijs hangt samen met de aandacht in het bisdom voor de heilige Antonius van Padua. De heilige Antonius (12e-13e eeuw) was een volgeling van de heilige Franciscus. Antonius had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking en door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij meer oog zouden krijgen voor het leven van de ‘kleinen’ en hen als mens zouden herkennen en erkennen.

De Antoniusprijs wil een stimulans zijn om deze inzet concreet te maken. De prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt.

Voordrachten voor de H. Antoniusprijs voor diaconie 2014 kunnen worden gedaan tot 1 maart 2014. Meer informatie hierover is opgenomen in de brief over de prijs die recent werd verstuurd.

Download de brief, klik hier

Andere berichten