‘Groeien in sociale kwaliteit’: werkbezoek bisschop Van den Hende aan Zeeland

27 juni 2011

Op vrijdag 24 juni bracht bisschop Van den Hende een diaconaal werkbezoek aan de provincie Zeeland, de regio West-Zeeuws-Vlaanderen. Het werkbezoek stond in het teken van de problematiek van vergrijzing en ‘ontgroening’ en het op niveau houden van het voorzieningenpeil. Een vraag die centraal stond bij dit werkbezoek is hoe het publiek bestuur omgaat met deze uitdaging.

‘Aantrekkelijk Oostburg’
Bisschop Van den Hende werd vrijdagmiddag welkom geheten in Oostburg door de loco-burgemeester, de heer Peter Ploegaert, en de wethouder van de gemeente Sluis, de heer Jan Schaalje. Oostburg behoort tot de gemeente Sluis. Op toeristisch gebied is de gemeente trots op de 17-km lange kust, brede stranden en gezellige kustdorpjes. De gemeente streeft naar een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemersklimaat. In de kern Oostburg is er als gevolg van demografische teruggang leegstand van woningen, winkels en bedrijfspanden. Onder de titel ‘Aantrekkelijk Oostburg’ spannen diverse partijen zich in om Oostburg aantrekkelijker te maken voor de huidige bewoners, eigenaren, ondernemers en nieuwe vestigers.

Wethouder van de gemeente Sluis, de heer Jan Schaalje, heet de aanwezigen welkom.

Demografische ontwikkelingen
Het werkbezoek van de bisschop startte met een inleiding door mevrouw Marleen Vermeer van bureau Scoop, het demografisch onderzoeksbureau van de provincie Zeeland. Zij sprak over de cijfers en de implicaties voor de leefbaarheid van kleine kernen en voorzieningen. Daarna lichtte de heer Jacques Legrand, voorzitter van de Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkelingen van de gemeente Oostburg, het werk van deze Raad toe.

Mevrouw Marleen Vermeer van bureau Scoop, het demografisch onderzoeksbureau van de provincie Zeeland.

Groeien naar kleiner
Bisschop Van den Hende gaf daarna een korte reflectie. Hij sprak van ‘groeien naar kleiner’. De katholieke sociale leer beschouwt de mens als een persoon en een relationeel wezen. Als mensen hun relationele vermogens ontwikkelen, kan er toch groei ontstaan in een situatie van krimp. Leefbaarheid van kernen hangt samen met de sociale binding die mensen met elkaar ontwikkelen.

Scholen
De bisschop benadrukte het belang van de scholen. Daar groeien kinderen in de ontwikkeling van hun menselijke vermogens en mogelijkheden om bij te dragen aan een samenleving die grijzer wordt. Voor de vorming van kinderen op scholen is daarom de vraag van belang: wat kan ik voor een ander betekenen en wat kan mijn generatie van jongere mensen bijdragen aan de samenleving van mensen in mijn regio?

Talenten
In het gesprek kwamen de kwaliteiten, de talenten, ter sprake van mensen die zich nieuw vestigen in de regio. Groeien in sociale kwaliteit betekent ook: deze talenten weten aan te spreken in een situatie van krimp.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het Ledelkwartier in Oostburg, waar de problematiek van vergrijzing duidelijk zichtbaar is.

Diaconale werkbezoeken
Tijdens een diaconaal werkbezoek informeert de bisschop zich met zijn staf op locatie over een bepaalde problematiek. Voor deze werkbezoeken worden ook vertegenwoordigers van de bestuurlijke overheid en maatschappelijke instellingen uitgenodigd. De bisschop brengt enkele malen per jaar een werkbezoek.

Lees ook het artikel in de PZC of BN/De Stem, klik hier

Loco-burgemeester, de heer Peter Ploegaert, en bisschop Van den Hende tijdens de wandeling door het Ledelkwartier.

 

 

Andere berichten