‘Grenzenloze verbondenheid’ thema Zondag voor diaconie

21 april 2010

Het thema van de Zondag voor diaconie in de vieringen van het weekend 5 en 6 juni luidt: ‘Grenzenloze verbondenheid’. Dit staat in de brief die deze week is verstuurd aan pastorale beroepskrachten, leden van de (inter)parochiële caritas instellingen en diaconale werkgroepen.

De Zondag voor diaconie valt dit jaar samen met sacramentsdag.

Met het thema ‘Grenzenloze verbondenheid’ wordt de verbondenheid benadrukt tussen onze geloofsgemeenschappen en die in de jonge kerken met name in de Derde Wereld. In 2010 voert Vastenaktie haar 50e campagne en viert de MIVA in het najaar haar 75-jarig jubileum. De Zondag voor Diaconie vormt een verbinding tussen deze twee jubilea.

In de Schriftlezingen van de beide grote feesten Hemelvaart en Pinksteren worden de leerlingen van de Heer aangespoord om de boodschap van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen onder alle volkeren, te beginnen in Jeruzalem (Lc. 24, 48) en te gaan tot het einde der aarde (Mc. 16, 15). Die boodschap is voor alle tijden, dus ook in onze dagen.

Met de brief werd nadere informatie verzonden en een bestelformulier voor meer materiaal om de Zondag voor diaconie vorm te geven in de parochies. Het ondersteunende materiaal kan worden aangevraagd via Hanneke Oomen, T 076 5223444, E hoomen@bisdombreda.nl

Voor meer informatie over de Zondag voor diaconie kan contact worden opgenomen met Benedict Laval, E blaval@bisdombreda.nl  T 076 5223444.

Andere berichten